Misne nakane od 1. do 14. travnja 2019.

Ponedjeljak, 1. travnja
7.30 - Za † FRANJU Šroka, ANDRIJULUCU
18 - Za † IVU(ž) i BLAGU Soldu

Utorak, 2. travnja - 3. utorak sv. Anti
7.30 - Za majku IVU i brata ŽELJKA Drežnjaka
18 - Za † ANTU i MATIU Pandža i nevjestu ZORU

Opširnije …

Misne nakane od 18. od 31. ožujka 2019.

Ponedjeljak, 18. ožujka
7.30 - Za MIJU i JANJU te IVANA i STANU
18 - Za MARINKA(m) Sakića i ost. pok. iz
ob. Sakić i Lasić

Utorak, 19. ožujka - 1. utorak sv. Anti
7.30 - Za JOZU i BOŽICU Aničić
18 - Za LUKU Zvonu (1. god.)

Opširnije …

Misne nakane od 4. do 17. ožujka 2019.

Ponedjeljak, 4. ožujka
7.30 - Za majku IVU, baku RUŽU, djeda
IVANA i ost. pok. iz ob. Mikulić
18 - Za † STIPU, ANU, ALOJZA i
MARIJU Ramljak

Utorak, 5. ožujka
7.30 - Za † IVANA i JELKU Mrvelj
18 - Za † BLAGU Vučića

Opširnije …

Misne nakane od 18. veljače do 3. ožujka 2019.

Ponedjeljak, 18. veljače
7.30 - Za † VINKA(m) i DRAŽENA(m) Soptu
18 - Za † JURIŠU Primorca (1. god.)

Utorak, 19. veljače
7.30 - Za † STJEPANA Vinkovića
18 - Za † MANDU Petranović, ANĐU,
KARLA i ost. pok. iz ob. Marić, Azinović i Kokotović
19 - Za † DELFU Arapović, ANDRIJU,
LUCU i zeta MARIJA Livančića

Opširnije …

Misne nakane od 4. do 17. veljače 2019.

Ponedjeljak, 4. veljače
7.30 - Za majku MARU Soldo, STANU i
VLADU Lasića
18 - Za † ZORANA(m) Lovrića i ost. pok. iz ob.

Utorak, 5. veljače
7.30 - Za † ANTU Džidića i ost. pok. iz ob.
18 - Za † JOZU Kolobarića i ost. pok. iz ob.

Opširnije …