Misne nakane od 18. veljače do 3. ožujka 2019.

Ponedjeljak, 18. veljače
7.30 - Za † VINKA(m) i DRAŽENA(m) Soptu
18 - Za † JURIŠU Primorca (1. god.)

Utorak, 19. veljače
7.30 - Za † STJEPANA Vinkovića
18 - Za † MANDU Petranović, ANĐU,
KARLA i ost. pok. iz ob. Marić, Azinović i Kokotović
19 - Za † DELFU Arapović, ANDRIJU,
LUCU i zeta MARIJA Livančića

Opširnije …

Misne nakane od 4. do 17. veljače 2019.

Ponedjeljak, 4. veljače
7.30 - Za majku MARU Soldo, STANU i
VLADU Lasića
18 - Za † ZORANA(m) Lovrića i ost. pok. iz ob.

Utorak, 5. veljače
7.30 - Za † ANTU Džidića i ost. pok. iz ob.
18 - Za † JOZU Kolobarića i ost. pok. iz ob.

Opširnije …

Misne nakane od 21. siječnja do 3. veljače 2019.

Ponedjeljak, 21. siječnja - 1. dan devetnice
7.30 - Za sve iz ob. Beus i Kordić
18 - Za † ILIJU(m) Ćorića

Utorak, 22. siječnja
7.30 - Za † MARU i TANJU Marić
18 - Za JANJU Sabljić (1. god.)

Opširnije …

Misne nakane od 7. do 20. siječnja 2019.

Ponedjeljak, 7. siječnja
7.30 - Za † ŠIMU i DRAGU Vladić
18 - Za † ANĐELKA(m) Vidovića

Utorak, 8. siječnja
7.30 - Za † KATU Marić te JUSTINU i LUKU
Liković
18 - Za † STJEPANA Đoka

Opširnije …

Misne nakane od 24. prosinca 2018. do 6. siječnja 2019.

Ponedjeljak, 24. prosinca
6 - Župna nakana
00.00 - MISA POLNOĆKA

Utorak, 25. prosinca - BOŽIĆ
9.30 - Župna nakana
11 - Župna nakana

Opširnije …