Misne nakane od 18.5. do 31.5.2014.

Ponedjeljak, 19. svibnja 7,30 - Ob. za pok. MARKA i HORTENZIJU Kelava 18 - Jure Stanić za pok. rod. PERU i ANĐU Utorak, 20. svibnja 7,30 - Supruga Božica za pok. supruga IVANA Milinkovića 18 - Antonija Škarica za po. DELFU i SLAVKA Jonkovića

Opširnije …

Misne nakane od 4.5. do 17.5.2014.

Ponedjeljak, 5. svibnja 7,30 - Ob. Martinović za pok. MIŠU Martinovića 18 - Zdravka Lasić sa sinom i nevjestom za pok.  supruga FRANU i sina SLAVENA Utorak, 6. svibnja 7,30 - Jozo Krvavac za pok. LUKU i ŠTEFICU 18 - Ante Barešić za pok. oca IVU i ost. svoje pok.

Opširnije …

Misne nakane od 20.4. do 3.5.2014.

Ponedjeljak, 21. travnja 7,30 - Francika Marić za pok. muža PETRA i ost. pok. iz ob. Marić 11 - Vjenčanje: Željko-Ivan Medak i Elizabeta-Zrinka Zubac 18 - Supruga Mira za pok. JURU Ćorić 18,30 - Ob. za pok. LUKU Tokića (zadušnica) Utorak, 22. travnja 7,30 - Dragica Knezović za pok. rod. MATIJU i ANTU, braću ZDENKA, BLAGU i MIRKA  18 - Djeca za pok. rod. MIRKA i RUŽU Dominiković 18 - Olga Berezovski za pok. rod. TOMU i ANICU, braću ANTU, IVANA i ost. pok. iz ob. Gakić i Berezovski

Opširnije …

Misne nakane od 7.4. do 20.4.2014.

Ponedjeljak, 7. travnja 7,30 - Josipo Rotim za pok. MARU, MIRKA, LUKU i IVU(ž) Čarapina 18 - Maja Rezo za pok. majku ANKU Vidović Utorak, 8. travnja 7,30 - Kći Marinka za pok. rod. ŠĆEPU i RUŽU Zadro  18 - Nikola i Vida Raspudić za sve svoje pok. iz ob. Raspudić i Arapović te za pok. IVANA i JANJU Bevanda

Opširnije …

Misne nakane od 24.3. do 6.4.2014.

Ponedjeljak, 24. ožujka 7,30 - Mara i Josip Rotim za pok. rod. JURKU i TOMU Rotima te IVU i ŠIMUNA Stojčića 18 - Kći  Ankica Miletić s ob. za pok. majku RUŽU Utorak, 25. ožujka 7,30 - Ljubica Aničić za pok. tetku ŠIMU i DANICU, djeda PERU i baku PERU(ž) 18 - Marinko Pandža za pok. rod. ANTU i MATIJU, MATU Puce i šuru MILU

Opširnije …