Misne nakane od 22. lipnja do 5. srpnja 2020.

Ponedjeljak, 22. lipnja
7.30 - Za † FRANJU Pehara
18 - Za † MARU Soldo

Utorak, 23. lipnja
7.30 - Za † ŠTEFANIJU Aničić
18 - Za † STANKA(m), ANICU, MIRU i
ANĐU te ost. pok. iz ob. Škobić

Opširnije …

Misne nakane od 8. do 21. lipnja 2020.

Ponedjeljak, 8. lipnja
7.30 - Za † IVANA(m) Zeleniku i ost. pok. iz ob.
18 - Za † IVANA Ramljaka te ANTU,
VLADU, IVU i ALBERTA Buhovca

Utorak, 9. lipnja - 13. utorak sv. Anti
7.30 - Za † KATU Vlaho
18 - Za † MARINKA(m) Marića

Opširnije …

Misne nakane od 25. svibnja do 7. lipnja 2020.

Ponedjeljak, 25. svibnja
7.30 - Za † IVANA(m), MARKA i DELFU Tadić
18 - Za † MARKA i STANU Filipović

Utorak, 26. svibnja - 11. utorak sv. Anti
7.30 - Za † IVANA Galića i ost. pok. iz ob.
18 - Za † MATU, FRANU, IVU, ANICU,
ŠĆEPU i IVANA(m)

Opširnije …

Misne nakane od 11. do 24. svibnja 2020.

Ponedjeljak, 11. svibnja
7.30 - Za † BOSILJKA Pinjušića (1. god.)
18 - Za † STOJANA i ZDENKA Kolobara

Utorak, 12. svibnja - 9. utorak sv. Anti
7.30 - Za † MILU(ž) i LUCU Šunjić te
MIRU(ž) Lovrić Bubalo i ost. pok. iz ob.
16 - Misa u Raštanima na čast sv. Leopolda B. Mandića
18 - Za † ANICU, IVANA, ŠĆEPU i ANĐU

Opširnije …

Misne nakane od 27. travnja do 10. svibnja 2020.

Ponedjeljak, 27. travnja
7.30 - Za sve iz ob. Ćuže i Marijanović
18 - Za † TEREZIJU Andrić (1. god.)

Utorak, 28. travnja - 7. utorak sv. Anti
7.30 - Za † MIJU i JAGU Tokmakčija i ost.
pok. iz ob.
18 - Za † BOŠKA Perića (1. god.)

Opširnije …