Misne nakane od 20.3. do 2.4.2017.

Ponedjeljak, 20. ožujka
7,30 - Dario Ćuže za pok. majku PEPICU i ost.
svoje pok.
18 - Ante Golemac za pok. rod. MARKA i
JANJU i ost. pok.

Utorak, 21. ožujka
7,30 - Josip i Jadranka Šunjić za svoje pok.
18 - Ruža Aničić s ob. za pok. brata BRANKA
i tetku MARU

Opširnije …

Misne nakane od 6.3. do 19.3.2017.

Ponedjeljak, 6. ožujka
7,30 - Ob. za pok. MARKA Soldu
18 - Milenko i Ivan Rašić s ob. za pok. rod.
MLADENA i RUŽU

Utorak, 7. ožujka
7,30 - Ob. za pok. rod. HORTENZIJU i MARKA
Kelavu te zaovu JELU
18 - Djeca za pok. rod. MARU (1 god.) i ILIJU
Lovrića
18 - Supruga Mara s dj. za pok. MATU Talića

Opširnije …

Misne nakane od 20.2. do 5.3.2017.

Ponedjeljak, 20. veljače
7,30 - Za pok. RANKA(m) Primorca
18 - Marija Bošnjak za pok. MARIJANA
Šimovića

Utorak, 21. veljače
7,30 - Ob. za pok. MILU Bošnjak
18 - Jasna Šarić za pok. oca FRANJU Škobića

Opširnije …

Misne nakane od 6.2. do 19.2.2017.

Ponedjeljak, 6. veljače
7,30 - Dragica Marić za sve svoje pokojne
18 - Ob. za pok. STJEPANA Pranjića (1. god.)

Utorak, 7. veljače
7,30 - Supruga Danica za pok. ANTU Džidića
18 - Antonija Arapović s dj. za pok. muža PERU

Opširnije …

Misne nakane od 23.1. do 5.2.2017.

Ponedjeljak, 23. siječnja
7,30 - David Perić za pok. suprugu LJUBICU i
ost. svoje pokojne
18 - Kći Marijana s ob. za pok. oca SLAVKA
Dragoje

Utorak, 24. siječnja
7,30 - Župna nakana
18 - Vinka Raič za pok. muža FRANJU, djevera
MIRKA, njihove rod. PAŠKU i ŠIMU

Opširnije …