Misne nakane od 10. do 23. prosinca 2018.

Ponedjeljak, 10. prosinca
6 - Za † VJEKU, VINKA, IVANA i TIHOMIRA
18 - Za sve iz ob. Meter i Župić

Utorak, 11. prosinca
6 - Za † ZDRAVKA(m), ANĐU i NIKOLU Ćorića i ost. pok. iz ob. Ćorić i Knezović
18 - Za brata TADIJU i rod. LUKU i LJUBICU Prga

Srijeda, 12. prosinca
6 - Za † MARU Primorac i ost. pok. iz ob.
18 - Za ILIJU Antunovića

Četvrtak, 13. prosinca
6 - Za † SRĐANA Kulaša i ost. pok. iz ob.
17.30 - Klanjanje pred presvetim
18 - Za rod. FRANJU i MARU Ćubela

Petak, 14. prosinca
6 - Za † DRAGICU Šarić, ANĐU, IVU i MARIJANA
18 - Za † ANTU Markotića

Subota, 15. prosinca
6 - Za rod. NIKOLU i ANICU Puljić, djeda MATU, baku LUCU i ost. pok. iz ob.
16 - Vjenčanje: Nedjeljko Primorac i Dolores Puljić-Vlahić
18 - Za † STJEPANA Siglera i ost. pok. iz ob.

Nedjelja, 16. prosinca - TREĆA DOŠAŠĆA
8 - Za † DRAGU, MARU i DAVORKU Bevanda
9.30 - Za rod. MARKA i JANJU, IVANA i LJUBICU, braću MATU i BLAŽA i ost. pok. iz ob. Barbarić i Krasić
11 - Sveta misa za narod
18 - Za † ŠIMU i DRAGU Vladić

Ponedjeljak, 17. prosinca
6 - Za † MARIJANU Maju Karačić
18 - Za † SILVANU Borovčanin i KREŠU Šaravanju

Utorak, 18. prosinca
6 - Za † MARTINA Raiča i ost. pok. iz ob. Raič
18 - Za † MARKA i ZORKU Džidić

Srijeda, 19. prosinca
6 - Za † ANICU i MIJU Pehara i ost. pok. iz ob. Pehar
18 - Za † ILIJU Perića (1. god.)

Četvrtak, 20. prosinca
6 - Za † LUCIJU Škobić
17.30 - Klanjanje pred presvetim
18 - Za † CVITANA Zeleniku i ost. pok. iz ob.

Petak, 21. prosinca
6 - Za rod. BLAGU i JANJU Marić
18 - Za muža IVANA Čuljka, rod. DELFU i MATU te ost. pok. iz ob. Čuljak, Lesko i Vlaho

Subota, 22. prosinca
6 - Za † VINKA Golemca i njegove rod. IVANA i ANĐU
18 - Za † SLAVKU Franjić
18.30 - Vjenčanje: Petar Aničić i Blaženka Džalto

Nedjelja, 23. prosinca - ČETVRTA DOŠAŠĆA
8 - Za † MARINKA i NIKOLU Knezovića
9.30 - Za † ANDRIJU Čarapinu
11 - Sveta misa za narod
18 - Za supruga BLAŠKU Pandžu

Natrag