Misne nakane od 11. do 24. ožujka 2024.

Ponedjeljak, 11. ožujka
7.30 - Za MILU(m) Šaravanju i ost. pok. iz ob.
18 - Za STOJKU, NIKOLU, SLAVKA, LJUBICU Grubešić te ost. pok. iz ob. Grubešić i Raspudić

Utorak, 12. ožujka
7.30 - Za rod. VINKA i IVU te brata ŽELJKA Drežnjaka
18 - Za rod. ILIJU i VESELKU(ž) te brata MATU Marića

Srijeda, 13. ožujka - 9. srijeda Sv. Josipu
7.30 - Za † DRAGANA Vidovića
18 - Za SREĆKA, IVANKU i ŠĆEPU Puljić

Četvrtak, 14. ožujka
7.30 - Za BOŽU(m) i ŠIMU Golemac
17.30 - Klanjanje pred Presvetim
18 - Za PETRA, BARBARU, MANDU, LUCU i BOŽU(m) Čarapina

Petak, 15. ožujka
7.30 - Za STJEPANA, SLAVKU(ž), ANDRIJU i DUBRAVKA(m) Arapovića
17.30 - Put križa
18 - Za JANJU Žilić (1. god.)

Subota, 16. ožujka
7.30 - Za KATU i ANTU te RUŠKU Bojčić i ost. pok. iz ob.
18 - Za FERDU Planinića te ost. pok. iz ob. Planinić i Tomić

Nedjelja, 17. ožujka - 5. KORIZMENA
8 - Za supruga TONĆU, IVANA i RUŽU Bevanda te MARIJANA, DRAGICU i MIRKA Biokšića
9.30 - Za † VESELKA(m) Aničića
11 - Sveta Misa za narod
18 - Za † LUKU Zvono te ost. pok. iz ob. Zvono i Mustapić

Ponedjeljak, 18. ožujka
7.30 - Za rod. SILVESTRA i MILU Rašić te ost. pok. iz ob. Rašić i Mikulić
18 - Za ZVONKU Krešića (1. god.)

Utorak, 19. ožujka - Sv. Josip (1. sv. Anti)
7.30 - Za JOZU, BOŽICU, KATU i ŠIMU Aničić
18 - Za rod. NIKOLU i MARU te sestru OLGU Marić

Srijeda, 20. ožujka
7.30 - Za STANU Prskalo
18 - Za † FRANJU Arapovića (1. god.)
18 - Za JOSIPA Sušca

Četvrtak, 21. ožujka
7.30 - Za JOZU, JELU i LJUBICU Zadro te ost. pok. iz ob.
17.30 - Klanjanje pred Presvetim
18 - Za TOMICU Krtalića (1. god.)
18 - Za † PERU i JELU Bevanda

Petak, 22. ožujka
7.30 - Za MIJU i NADU Marić te ost. pok. iz ob.
17.30 - Put križa
18 - Za BOŽU i LUCIJU Rotim

Subota, 23. ožujka
7.30 - Za sve iz ob. Puljić i Marić
10 - Ispovijed djece
18 - Za ZDENKA Knezovića (1. god.)

Nedjelja, 24. ožujka - CVJETNICA
8 - Za ANTU i MATIJU Pandža te ost. pok. iz ob.
9.30 - Za MARIJANA i SNJEŽANU Marijanović
11 - Sveta Misa za narod
18 - Za ŠIMUNA Rašića te ost. pok. iz ob. Rašić i Zovko

Natrag