Misne nakane od 14. do 27. kolovoza 2023.

Ponedjeljak, 14. kolovoza
7.30 - Za ANICU (1. god.), DRAŽANA i VINKA Soptu
18 - Vjenčanje: Valentino Mihalić i Andrijana Golemac
19 - Za ILKU Golemca (1. god.)

Utorak, 15. kolovoza - VELIKA GOSPA
8 - Za FRANU, IVU i DELFU Milićević te ost. pok. iz ob.
9.30 - Sveta Misa za narod
19 - Za JURU, DRAGICU i ZORANA Vidovića te LUCU Šunjić

Srijeda, 16. kolovoza - Sv. Roko
7.30 - Za BOŽICU Milićević
7.30 - Blagoslov kipa sv. Roka
19 - Za MARU, NIKOLU i MATIŠU Šarić te ost. pok. iz ob.

Četvrtak, 17. kolovoza
7.30 - Za rod. FRANJU i ANĐU Čuljak
19 - Za TOMU Karlušića i ost. pok. iz ob.

Petak, 18. kolovoza
7.30 - Za ŠTEFU Aničić
19 - Za JURU Ćorića

Subota, 19. kolovoza
7.30 - Za supruga DAVORA Škobića te BLAGU i MARU
19 - Vjenčanje: Renato Milićević i Anđela Marić

Nedjelja, 20. kolovoza - 20. KROZ GOD.
8 - Za sve rod. JAKOVA i DRAGICU Knezović
9.30 - Sveta Misa za narod
19 - Za JOSIPA Aničića

Ponedjeljak, 21. kolovoza
7.30 - Za rod. ANTU i ŠIMU Škobić te ost. pok. iz ob. Škobić i Krezić
19 - Za rod. MATU i LUCU Beljo, suprugu MILKU te braću

Utorak, 22. kolovoza
7.30 - Za LUCU Vladić
19 - Za LUCU, JOZU, ANTU i ŠIMU Šunjić

Srijeda, 23. kolovoza
7.30 - Za IVANA i JELKU Mrvelj te ost. pok. iz ob.
19 - Za OLGU i ANTU Alilović te ost. pok. iz ob. Zovko i Bilinovac

Četvrtak, 24. kolovoza
7.30 - Za SLAVKA i ILKU Marić
19 - Za IVANA(m) Marića

Petak, 25. kolovoza
7.30 - Za SONJU Karačić
17.20 - Vjenčanje: Ivan Raič i Ivana Vidović
18.20 - Vjenčanje: Ante Šarić i Iva Pavić
19 - Za dobročinitelje

Subota, 26. kolovoza
7.30 - Za MARIJU, STIPU, ANU i ALOJZIJA Ramljak
19 - Za SLAVKA, IVU, VESELKA i MILU Aničića

Nedjelja, 27. kolovoza - 21. KROZ GOD.
8 - Za MATIJU Bevandu, ŠIMU i ILIJU Pehar te ost. pok. iz ob.
8 - Za † MARKA Mandića
9.30 - Sveta Misa za narod
17 - Vjenčanje: Bojan Knezović i Željana Farkaš
19 - Za RADU Krnjića (1. god.)

Natrag