Misne nakane od 18. veljače do 3. ožujka 2019.

Ponedjeljak, 18. veljače
7.30 - Za † VINKA(m) i DRAŽENA(m) Soptu
18 - Za † JURIŠU Primorca (1. god.)

Utorak, 19. veljače
7.30 - Za † STJEPANA Vinkovića
18 - Za † MANDU Petranović, ANĐU, KARLA i ost. pok. iz ob. Marić, Azinović i Kokotović
19 - Za † DELFU Arapović, ANDRIJU, LUCU i zeta MARIJA Livančića

Srijeda, 20. veljače
7.30 - Za † ŠIMU, PAŠKU, MIRKA i FRANU Raiča
18 - Za † DUBRAVKU Brajković (1. god.)

Četvrtak, 21. veljače - 2. dan devetnice sv. Mateju
7.30 - Za † FRANJU Škobića
18 - Za † JANA Berezovskog (1. god.)

Petak, 22. veljače
7.30 - Za † MIRKA Pranjića
18 - Za † STJEPANA, IVU(ž) i IVANA Gilju

Subota, 23. veljače
7.30 - Za sve iz ob. Knezović
17 - Vjenčanje: Toni Krezić i Nives Martinović
18 - Za † JADRANKA(m) Sabljića

Nedjelja, 24. veljače - 7. KROZ GODINU
8 - Za † MARKA Raguža i ost. pok. iz ob. Raguž i Jarak
9.30 - Za † JAKOVA Buntića
11 - Sveta misa za narod
18 - Za † JOZU i DRAGICU Aničić

Ponedjeljak, 25. veljače
7.30 - Za † BORISLAVA Bošnjaka
18 - Za supruga STJEPANA Marića i ost. pok. iz ob. Marić

Utorak, 26. veljače
7.30 - Za † DANU(ž) i VINKA Zlopašu
18 - Za † ANTU i IVU Sesar i ost. pok. iz ob. Sesar

Srijeda, 27. veljače
7.30 - Za rod. BLAŽA i ANU Marića i ost. pok. iz ob.
18 - Za SREĆKA Rašića

Četvrtak, 28. veljače
7.30 - Za strica GOJKA i strinu VINKU
17.30 - Klanjanje pred Presvetim
18 - Za † JOSIPA(m) Marinčića

Petak, 1. ožujka
7.30 - Za rod. FRANJU i MARTU Bubalo
18 - Za † ŽELJKA(m) Miličevića

Subota, 2. ožujka
7.30 - Za † STANKA Pezera
18 - Vjenčanje: Mario Galić i Željka Marić
19 - Za † JOSIPA(m) i MARICU Aničić

Nedjelja, 3. ožujka - 8. KROZ GODINU
8 - Za † STJEPANA i MARICU Klišonić-Kušanić
9.30 - Za † TONĆU, IVANA i RUŽU Bevanda te MARIJANA, DRAGICU i MIRKA Biokšića i ost. pok. iz ob.
11 - Sveta misa za narod
18 - Za † VINKU(ž) i ost. pok. iz ob. Sopta

Natrag