Misne nakane od 20.3. do 2.4.2017.

Ponedjeljak, 20. ožujka
7,30 - Dario Ćuže za pok. majku PEPICU i ost. svoje pok.
18 - Ante Golemac za pok. rod. MARKA i JANJU i ost. pok.

Utorak, 21. ožujka
7,30 - Josip i Jadranka Šunjić za svoje pok.
18 - Ruža Aničić s ob. za pok. brata BRANKA i tetku MARU

Srijeda, 22. ožujka
7,30 - Mate Rotim za pok. rod. TOMU i JURKU i sestru ŠIMU
18 - Jozo Groznica za pok. rod. LUCU i ANDRIJU i brata PERU

Četvrtak, 23. ožujka
7,30 - Ljubica Bogdan sa sinovima za pok. supruga ANTU i ost. pok. iz ob.
18 - Ob. Zadro za pok. JOZU, JELU i tetku LJUBICU

Petak, 24. ožujka
7,30 - Zdenka Krešić za pok. VINKA Krešića, DRAGU, MATIJU, MARU i GRGU Sušca i ost. pok.
18 - Miroslava Šaravanja za pok. rod. STANKA i VINKU Mikulić, nevjestu MLADENKU i ost. svoje pok.

Subota, 25. ožujka - BLAGOVIJEST
7,30 - Darko Šunjić za pok. oca BLAŽA
18 - Jelena s ob. za pok. djedove JURU i ANDRIJU, bake KATU i IVKU i ost. pok. iz ob. Čarapina

Nedjelja, 26. ožujka - 4. korizmena nedjelja
9 - Ob. za pok. JELKU i ŠIMUNA Raiča
11 - Sveta Misa za narod
18 - Župna nakana

Ponedjeljak, 27. ožujka
7,30 - Dijana Planinić s ob. za pok. sestru ANKU Vasilj
18 - Mira Zeljko za pok. rod. MATU i RUŽU, svekra i svekrvu DRAGU i IVICU, brata MILENKA, zeta ZDENKA i IKU

Utorak, 28. ožujka
7,30 - Ružica Lasić za pok. STJEPANA, JANJU i IVICU (m) i ANĐELKA Božića
18 - Boris Bošnjak za pok. LJUBICU i STIPU Ćubelu

Srijeda, 29. ožujka
7,30 - Jelena Aničić s dj. za pok. supruga GORDANA
18 - Supruga Marica s kćerkama za pok. BRANKA Cigića i njegove rod.

Četvrtak, 30. ožujka
7,30 - Dragan Čarapina za svoje pok.
18 - Domagoj Marić za pok. rod. VINKU(ž) i BORISLAVA(m)

Petak, 31. ožujka
7,30 - Zora Jurić za pok. rod. MARIJANA(m) i LUCU
18 - Zora Golemac za pok. oca MILU i ost. svoje pok.

Subota, 1. travnja
7,30 - Ob. za pok. STANISLAVA (m), IVU, i MANDU Marić te ost. svoje pok.
18 - Mile i Iva Karlušić za pok. rod. i ost. svoje pok. iz ob.

Nedjelja, 2. travnja - 5. korizmena nedjelja
9 - Željko Soče za pok. rod. ILIJU i TEREZU Soče
11 - Sveta Misa za narod
18 - Irena Glibić za pok. rod. MIRKA i ZORKU Glibić

Natrag