Misne nakane od 23.3. do 5.4.2015.

Ponedjeljak, 23. ožujka
7,30 - Ob. za pok. JELU i JOZU (1. god.) Zadro
18 - Branka Šunjić za pok. rod. IVU i IVANA, brata NIKOLU

Utorak, 24. ožujka
7,30 - Ivan Čarapina za pok. MIRKA i MARU
18 - Andrija Pandža za pok. rod. ANTU i MATIJU, suprugu ZORU i ost. svoje pok.

Srijeda, 25. ožujka – BLAGOVIJEST
7,30 - Djeca za pok. rod. KARLA i MILKU Raič
18 - Ljubca Bogdan za pok. muža ANTU i ost. svoje pok.

Četvrtak, 26. ožujka
7,30 - Zora Matoš za pok. ILIJU Ćavar
18 - Ljiljanka Marinčić za pok. MARIJANA (m) i LUCU

Petak, 27. ožujka
7,30 - Mladen Beus za pok. DRAGANA (m) Vidovića
18 - Ob. za pok. BORU Knezovića

Subota, 28. ožujka
7,30 - Ob. Lasić za pok. MATU
18 - Dragica Bevanda za pok. rod. JOZU i ŠIMU, brata IVANA, sestru MILU i ost. pok.

Nedjelja 29. ožujka – CVJETNICA
8
- Ob. za pok. MILU i NADU Knezović
9,30-Danica Šaravanja za pok. muža MILU
11 -
Sveta misa za narod
18 - Jelena Aničić s dj. za pok. supruga GORDANA

Ponedjeljak, 30. ožujka
7,30 - Dragan Čarapina za pok. IVANA(m), ILIJU i SLAVKU (ž)
16 - Supruga Marica Cigić s kćerkama i njihovim obiteljima za pok. BRANKA Cigića
19 - Župna nakana

Utorak, 31. ožujka
7,30 - Djeca za pok. rod. ILIJU i MILICU Bevanda
18 - Mate Prskalo za pok. rod. IVANA i IVU

Srijeda, 1. travnja
7,30 - Marija Ravlić za pok. ANICU i IVANA, ŠĆEPU i ANĐU
18 - Mladen i Nada Musa za pok. rod. PERU i KATU, DRAGU i IVANKU Bambir te brata ILIJU

Četvrtak, 2. travnja – VELIKI ČETVRTAK
18 - Misa večere Gospodnje

Petak, 3. travnja - VELIKI PETAK
19 - Obredi Velikoga petka

Subota, 4. travnja - VELIKA SUBOTA
23 - Misa bdijenja

Nedjelja, 5. travnja – USKRS
8 - Sveta Misa za narod
9,30 - Sveta Misa za narod
11 - Sveta Misa za narod

Natrag