Misne nakane od 27. veljače do 12. ožujka 2023.

Ponedjeljak, 27. veljače
7.30 - Za supruga STJEPANA i sina PETRA Marića te ost. pok. iz ob.
18 - Za rod. SLAVICU i FRANJU Jurić

Utorak, 28. veljače
7.30 - Za BOŽU i KATICU Musić te ost. pok. iz ob.
18 - Za LUKU i CVJETU Ljiljanić i ost. pok. iz ob.

Srijeda, 1. ožujka
7.30 - Za STANU Prskalo
18 - Za LJUBICU Andrić i ost. pok. iz ob.

Četvrtak, 2. ožujka
7.30 - Za BLAŽA i ANU Marić te ost. pok. iz ob.
17.30 - Klanjanje pred Presvetim
18 - Za DINKA, ZDRAVKU(ž) i MIRU Bazina

Petak, 3. ožujka
7.30 - Za DARIJA Ravlića
18 - Za ZVONKU i IVU Trlin

Subota, 4. ožujka
7.30 - Za rod. IVANA i MANDU te strinu STOJU Marić
18 - Za sve iz ob. Raič i Jurić

Nedjelja, 5. ožujka - 2. KORIZMENA
8 - Za supruga TONĆU Bevandu, rod. IVANA i RUŽU, rod. MARIJANA i DRAGICU te brata MIRKA Biokšića
9.30 - Za † KREŠIMIRA Ketu Bandića te rod. MILU i ANDRIJU i MILU Čulu
11 - Sveta Misa za narod
18 - Za rod. MARIJANA i JANJU i IVANA Lasića

Ponedjeljak, 6. ožujka
7.30 - Za STANKA, MARKA, MATIJU i MARINA Vukoja
18 - Za PEPICU i SLAĐANU Ćuže

Utorak, 7. ožujka
7.30 - Za IVANA i JELU Rotim
18 - Za LUCU Šunjić i ost. pok. iz ob. Šunjić i Vidović

Srijeda, 8. ožujka
7.30 - Za MIRKA Pranjića
18 - Za rod. STJEPANA i MARICU Kušanić

Četvrtak, 9. ožujka
7.30 - Za SUZANU Rotim i ANICU Golemac
17.30 - Klanjanje pred Presvetim
18 - Za IVANA Nikolića (1. god.)

Petak, 10. ožujka
7.30 - Za DRINU, ILIJU i NIKOLU Krezić
18 - Za NEVENKU Nikolić (1. god.)

Subota, 11. ožujka
7.30 - Za ZVONKU, DELFU, KREŠIMIRA i ANU Džidić te ANITU Mik
18 - Za VLADU Anića i ost. pok. iz ob.

Nedjelja, 12. ožujka - 3. KORIZMENA
8 - Za rod. IVU i BLAGU Soldo
9.30 - Za STANKA Pezera
11 - Sveta Misa za narod
18 - Za ŠTEFICU i DRAGU Roso

Natrag