Misne nakane od 29. listopada do 11. studenoga 2018.

Ponedjeljak, 29. listopada
7.30 - Za † DANU i VINKA Zlopaša
18 - Za † SPASOJA Katića

Utorak, 30. listopada
7.30 - Za † ANTU, ANĐU i BARIŠU Džidić i ost. pok. iz ob.
18 - Za † MIRKA Puljića

Srijeda, 31. listopada
7.30 - Za rod. PERU i MARU Krtalić i ost. pok. iz ob. Krtalić i Slišković
18 - Za † VOJISLAVU(ž) Lasić

Četvrtak, 1. studenoga - SVI SVETI
7.30 - Za † DANILA i ŠIMU Filipović, njihovu djecu STOJU, ANĐELKA i MARKA te ost. pok. iz ob. Filipović i Pavlović
16 - Misa na groblju u Orlacu
17.30 - Klanjanje pred presvetim
18 - Misa za pokojne

Petak, 2. studenoga - DUŠNI DAN
7.30 - Župna nakana
16 - Misa na groublju u Raštanima
18 - Misa za pokojne

Subota, 3. studenoga
7.30 - Za sve iz ob. Knezović i Marić
17 - Dijamantni pir: Nikola i Zdenka Čuljak
18 - Vjenčanje: Boris Božić i Andrea Marić

Nedjelja, 4. studenoga - 31. KROZ GOD.
8 - Za † LUCU, MATU, PAVU, ANTUMILKU Beljo
9.30 - Za † ŠIMU(ž) Blažević (1. god.)
11 - Sveta misa za narod
18 - Za † TOMU i RUŽU Raič i ost. pok. iz ob.

Ponedjeljak, 5. studenoga
7.30 - Za sve iz ob. Musa i Glamuzina
18 - Za sve iz ob. Šetka i Marinčić

Utorak, 6. studenoga
7.30 - Za † RUŽU i MATU Lovrić i ost. pok. iz ob. Lovrić
18 - Za † MIRKA Vidovića i ost. pok. iz ob. Vidović i Anđelić

Srijeda, 7. studenoga
7.30 - Za † IVANA, ANKU i NEVENKU Vasilj
18 - Za † MATIJU Divić i ZDRAVKA Bošnjaka

Četvrtak, 8. studenoga
7.30 - Za † RADICU i STOJANA Džidića i ost. pok. iz ob.
17.30 - Klanjanje pred presvetim
18 - Za † BERISLAVA i ost. pok. iz ob. Rozić

Petak, 9. studenoga
7.30 - Za † MARICU Krtalić
18 - Za † IVANA i MARU Marić

Subota, 10. studenoga
7.30 - Za † MIJU i KATU Hrkać, STIPU, PERU, ANĐU i DINKU
18 - Vjenčanje: Francesco Crnobori i Danijela Filipović

Nedjelja, 11. studenoga - 32. KROZ GOD.
8 - Za † FRANU i ANĐU Marušić
9.30 - Za † KATU Glavina i DRAGICU Hrkać
11 - Sveta misa za narod
18 - Za † MILU(m) Lasić i ost. pok. iz ob.

Natrag