Misne nakane od 4.9. do 17.9.2017.

Ponedjeljak, 4. rujna
7,30 - Za pok. MARICU, GORANA, MARU, ILKU, FRANJU I MARIJANA(m) Šunjića
19 - Za NIKOLU i VIDU(ž) Raspudić i ost. pok.

Utorak, 5. rujna
7,30 - Za pok. rod. ILIJU i IVU, brata DRAGU, nevjestu SOFIJU i zetove LJUBU i ZVONKU
19 - Za pok. STANKA, IVANA i BOŽICU Bencun

Srijeda, 6. rujna
7,30 - Za pok. ANTU Margetu sve pok. iz ob. Margeta
19 - Za pok. DOBROSLAVA(m) Naletilića i ost. pok. iz ob.

Četvrtak, 7. rujna
7,30 - Za pok. MIRKA Bošnjaka, ELIZABETU i LEONARDA, IVANA i DRAGICU Lončar
19 - Za pok. KATU Azinović

Petak, 8. rujna - ROĐENJE BD MARIJE
7,30 - Za pok. STANU Miletić
19 - Za pok. rod. MARU i IVANA, brata PETRA, sestru ANICU i ost. pok. iz ob. Marić

Subota, 9. rujna
7,30 - Za pok. ŠIMUNA, PERU i ZORANA Šagolj
19 - Za pok. DANKU(m) i ORŠULU Ećim i MARKA i MATIJU Rozić

Nedjelja, 10. rujna - 23. ned. kroz god.
8 - Sveta Misa za narod
9 - Za pok. LUCU i LJUBU Dolić
19 - Za pok. MARKA Krešića

Ponedjeljak, 11. rujna
7,30 - Za pok. IVANA (m) i MATIJU(ž) Bagarić
19 - Za pok. STOJANA i IVU Marić

Utorak, 12. rujna
7,30 - Za sve pok. iz ob. Mate Bošnjaka
19 - Za pok. ANDRIJU i RADENKA(m) Golemac

Srijeda, 13. rujna
7,30 - Za pok. LUCU i IVANA, MATU, ANDRIJU, MARTINA, DRAGU(ž) i ANDRIJU Ćubela i ost. pok. iz ob.
19 - Za pok. VJEKU Primorca

Četvrtak, 14. rujna - UZVIŠENJE SV. KRIŽA
7,30 - Za pok. BRUNU i ZORU Krezić
19 - Za pok. NIKU(m) Poljanica i ost. pok. iz ob. Jurić

Petak, 15. rujna
7,30 - Za pok. STOJANA Gavran
19 - Vjenčanje: Slaven Ćorić i Nela Šagolj

Subota, 16. rujna
7,30 - Za pok. ILIJU i ANICU Ćuže
17 - Vjenčanje: Anto Totić i Dragana Rozić
19 - Za pok. EMILIJANA, VIKTORA i SNJEŽANU Stojkić

Nedjelja, 17. rujna - 24. ned. kroz god.
8 - Župna nakana
9,30 - Za pok. MARINKA(m) Bošnjak, ANU i SLAVKA
11 - Sveta Misa za narod
18 - Za pok. rod. MILU, NADU i BORU Knezović

Natrag