Misne nakane od 6.2. do 19.2.2017.

Ponedjeljak, 6. veljače
7,30 - Dragica Marić za sve svoje pokojne
18 - Ob. za pok. STJEPANA Pranjića (1. god.)

Utorak, 7. veljače
7,30 - Supruga Danica za pok. ANTU Džidića
18 - Antonija Arapović s dj. za pok. muža PERU

Srijeda, 8. veljače
7,30 - Marijan i Martina Golemac za pok. ANĐELKA(m) i ILIJU
18 - Srećko Čuljak za pok. sina PERICU

Četvrtak, 9. veljače
7,30 - Ljubica Škegro za sve pok. iz ob. Škegro i Komadina
18 - Kći Jadranka za pok. oca MIJU Lasića i ost. pok. iz ob. Lasić

Petak, 10. veljače
7,30 - Ob. Glibo za pok. NIKOLU i LJUBICU Rudan
18 - Zdravko Pandža za pok. rod. SLAVKA i JANJU i ost. pok. iz ob. Pandža

Subota, 11. veljače
7,30 - Ljubica Aničić za pok. babu PERU(ž), djeda PERU, tetku ŠIMU, DANICU i MARU
18 - Vinko i Mira Puljić za pok. rod. CVIJU i MIHU, ANĐU i PERU

Nedjelja, 12. veljače - 6. ned. kroz godinu
9 - Ob. za pok. DRAGICU i SLAVKA i MLADENA Pehara
11 - Sveta Misa za narod
18 - Jakov Miletić za pok. rod. PERU i RUŽU

Ponedjeljak, 13. veljače
7,30 - Jela Bekavac za pok. rod. TADIJU i LUCU Vujičević, brata MATU i svekrvu ILKU Bekavac
18 - Pero Jozić za pok. rod. MATU i ILKU te sestru IVU Topić

Utorak, 14. veljače
7,30 - Nada Brajković za pok. sina MARIJA, rod. MAŠU i PERU
18 - Ob. za pok. BORU Knezovića

Srijeda, 15. veljače
7,30 - Marija Jovanović za pok. PERU i IVANA Soldu te ost. svoje pok.
18 - Dj. za pok. rod. DANICU i VIDU i ost. pok. iz ob. Soko, Raguž, Marić i Barać

Četvrtak, 16. veljače
7,30 - Goran Šimić s ob. za pok. oca ŽELJKA
18 - Za pok. MILU Bošnjak (1. god.)

Petak, 17. veljače
7,30 - Božo Golemac s dj. za pok. suprugu ŠIMU
18 - Krešo Raspudić za sve svoje pok.

Subota, 18. veljače
7,30 - Ob. za pok. ANICU, MARTU i MARU Šunjić
18 - Mile Miloš s ob. za pok. rod. IVANA i IVU te suprugu RUŽU

Nedjelja, 19. veljače - 7. ned. kroz godinu
9 - Blagica Markić za pok. rod. STJEPANA i IVU, brata IVANA i ost. pok. iz ob.
11 - Sveta Misa za narod
18 - Sin Zvonko s ob. za pok. oca MARIJANA Pandžu te baku ANĐU

Natrag