Naši Prvopričesnici 2018. godine

Bogu zahvalni, ove godine u našoj župi sakrament Prve svete pričesti primilo je 68 prvopričesnika. Ovdje Vam donosimo i njihova imena.

Aničić, Lana

Arapović, Željko

Azinović, Lana

Bencun, Ana

Blažević, Mateo

Boban, Mihovil

Bogdan, Matej

Bošnjak, Magdalena

Buhač, Fran

Čarapina, Anela

Čarapina, Ivan

Čarapina, Matej

Ćavar, Dora

Ćavar, Nina

Ćorić, Ivana

Ćubela, Ema

Drežnjak, Ana

Drežnjak, Josip

Dujić, Viktorija

Galić, Dario

Glavota, Gabrijel

Glibo, Petra

Golemac, Anja

Golemac, Danijel

Golemac, Nikol

Golemac, Vedran

Grabovac, Ena

Grizelj, Robert

Gvozdanović, Roko

Ivanković, Stanko

Jurić, Lucija

Karačić, Nikola

Knezović, Tibor

Kolobarić, Magdalena

Letica, Marko

Lukić, Andrea

Majksner, Erika

Mandić, Lara

Mandlbaum, David

Marić, Ivano

Marić, Ivano

Marić, Lukas

Marić, Matej

Marić, Roko

Marinčić, Leona

Miloš, Fran

Pandža, Karla

Pandža, Mihaela

Pejković, Ema

Pekić, Petra

Perković, Marko

Savić, Matea

Sivrić, Lucija

Šarić, Adrijano

Šimunović, Marija

Šunjić, Ante

Šunjić, Ema

Šunjić, Iva

Šunjić, Luka

Šunjić, Mateo

Šunjić, Nika

Tadić, Josip

Tomić, Bruno

Tomić, Petra

Vidović, Ivan

Vidović, Roko

Vrban, Arijana Anica

Zelenika, Marko

Zorić, Katja

Natrag