Raspored svetih misa na grobljima

ŽUPA SV. MATEJ
- Svi sveti (1.11.) – Orlac u 16.00 sati
- Dušni dan (2.11.) – Raštani u 16.00 sati

OSTALE MOSTARSKE ŽUPE
Svi sveti (1. 11.)
– Smrčenjaci u 10.00 sati
- Masline u 11.00 sati
- Donja Jasenica 11.00 sati
- Djevojačko Groblje u 12.00
- Rodoč 13.00 sati
- Gornja Jasenica 15.00 sati
Dušni dan (2. 11.)
- Kolenje-Ilići u 10.00 sati
- Šoinovac u 11.00 sati
- Gorica-Cim u 12.00 sati
- Sutina u 15.00 sati
ŽUPA DREŽNICA
28.10. – Raičevo groblje u 10.00 sati
             Perutac u 12.00 sati
29.10. – Jablanica 10.30 sati
             Šarića groblje u 12.00 sati
             Vrdi – groblje u 14.00 sati
1.11. – Svi sveti – patron župe Drežnica
            Glogošnica u 9.00 sati
            Župna crkva u Drežnici u 11.00 sati
            Radešine - groblje u 12.00 sati
           Jablanica - groblje u 14.00 sati
2.11. – Kremenac u 11.00 sati
           Gornja Grabovica u 12.30 sati
           Donja Grabovica u 15.00 sati
5.11. – Ćopi u 12.00 sati

 

Natrag