Raspored svetih Misa na grobljima

ŽUPA SV. MATEJ
Svi sveti (1. 11.) – Orlac u 16.00 sati
Dušni dan (2. 11.) – Raštani u 16.00 sati

OSTALE MOSTARSKE ŽUPE
Svi sveti (1. 11.)
– Smrčenjaci u 10.00 sati
- Masline u 11.00 sati
- Donja Jasenica 11.00 sati
- Djevojačko Groblje u 12.00
- Rodoč 13.00 sati
- Gornja Jasenica 15.00 sati
Dušni dan (2. 11.)
- Kolenje-Ilići u 10.00 sati
- Šoinovac u 11.00 sati
- Gorica-Cim u 12.00 sati
- Sutina u 15.00 sati

ŽUPA DREŽNICA
18.10. – Šarića groblje – G. Drežnica u 12 sati
24.10. – Ćopi 12 sati
            Perutac 16 sati
31.10. – Kremenac 11 sati
            Gornja Grabovica u 12,30 sati
1.11. – Svi sveti – patron župe župna crkva u Drežnici u 11 sati
2.11. – Dušni dan – Vrdi u 13 sati
          Donja Grabovica u 15 sati

Natrag