Misne nakane od 17. do 30. srpnja 2023.

Ponedjeljak, 17. srpnja
7.30 - Za SOFIJU i DRAGU Ravlić te
SANJU Raič
19 - Za MARIJANU - MAJU Karačić

Utorak, 18. srpnja
7.30 - Za BRANKU i KREŠU Jerkić
19 - Za oca MARIJANA, brata VESELKA
te ost. pok. iz ob. Čarapina

Opširnije …

Misne nakane od 3. do 16. srpnja 2023.

Ponedjeljak, 3. srpnja
7.30 - Za IVU(ž), ILIJU, IVANA, MILKU,
LUCIJU, ANTU i VLADIMIRA Ravlića
19 - Za rod. ILKU i ANTU, suprugu
ANICU Raič, zeta MIRKA te sestru RUŽU

Utorak, 4. srpnja
7.30 - Za DRAGU i DRAŽANA Marića
19 - Za rod. DRAGU i DANICU te
IVANA, ILKU i IVU Pandža

Opširnije …

Misne nakane od 19. lipnja do 2. srpnja 2023.

Ponedjeljak, 19. lipnja
7.30 - Za VLADISLAVA i ANICU Zovko
18 - Za LUKU, MARU, STOJANA,
DRAGU(ž), IVU i MARIJU Golemac

Utorak, 20. lipnja
7.30 - Za ANDRIJU Marića
8.30 - Izlet ministranata i pjevača
18 - Za ILIJU i DELFU Zlatić

Opširnije …

Misne nakane od 5. do 18. lipnja 2023.

Ponedjeljak, 5. lipnja
7.30 - Za MATU i ROSU Karlović te
RUŽICU Miloš
18 - Za † SLAVKU(ž) Raspudić i ost. pok.
iz ob.

Utorak, 6. lipnja - 13. utorak sv. Anti
7.30 - Za JOZU i MARU Šaravanja
18 - Za † NIKOLU Drežnjaka i ost. pok. iz ob.

Opširnije …

Misne nakane od 22. svibnja do 4. lipnja 2023.

Ponedjeljak, 22. svibnja
7.30 - Za rod. JOZU i JANJU Jerkić i ost.
pok. iz ob.
18 - Za † ILIJU i DRAGICU Mamuza te
ost. pok. iz ob.

Utorak, 23. svibnja - 11. utorak sv. Anti
7.30 - Za SPASOJA Katića
18 - Za BOSILJKU Šagolj

Opširnije …