Misne nakane od 20. lipnja do 3. srpnja 2022.

Ponedjeljak, 20. lipnja
7.30 - Za ANICU i MATU Brajković
te ANICU i MILU Pehar
18 - Za MIRKA, CVITANA i IVU(ž) i ost.
pok. iz ob. Leto te OLGU i ANTU
Pandžu i BLAŠKU(m) Alilovića

Utorak, 21. lipnja
7.30 - Za JOZU, KATU, IVANA i VINKU
Musa te DARINKU i IKU(m) Milićević
18 - Za ANU Jurković

Opširnije …

Misne nakane od 6. do 19. lipnja 2022.

Ponedjeljak, 6. lipnja
7.30 - Za MARTU(ž), STOJANA,
SLAVKU(ž) i IVANA Čarapinu
18 - Za MARU, NIKOLU, MATIŠU i PAVU
Šarić

Utorak, 7. lipnja - 13. utorak sv. Anti
7.30 - Za MILU i MARINU Šetku te ost.
pok. iz ob. Nikić i Čamić
18 - Za MATU Zovku i ost. pok. iz ob.

Opširnije …

Misne nakane od 23. svibnja do 5. lipnja 2022.

Ponedjeljak, 23. svibnja
7.30 - Za sve iz ob. Tokmakčija,
Franjičević, Marić i Marković
18 - Za † IVANA, MARKA i DELFU Tadić

Utorak, 24. svibnja - 11. utorak sv. Anti
7.30 - Za † STIPU Širića
18 - Za † MARU Marić (1. god.)
Predavanje - Obiteljski centar Caritas

Opširnije …

Misne nakane od 9. do 22. svibnja 2022.

Ponedjeljak, 9. svibnja
7.30 - Za sve iz ob. Lukenda i Brzica
18 - Za MIRKA i IVU Knezović te ost.
pok. iz ob.

Utorak, 10. svibnja - 9. utorak sv. Anti
7.30 - Za ZDENKA i STOJANA Kolobaru
18 - Za ILIJU i JELKU Filipović

Opširnije …

Misne nakane od 25. travnja do 8. svibnja 2022.

Ponedjeljak, 25. travnja
7.30 - Za † ZVONKU Malečića te rod.
ANICU i GABRU(m) Malečić
18 - Za DANICU, DRAGU, IVANA, ILKU
i IVU Pandža
20 - Podjela krizmaničkih haljina

Utorak, 26. travnja - 7. utorak sv. Anti
7.30 - Za NEVENKU i IVICU Svetinović
18 - Za JELISAVU(ž) Masleša r. Bebić
(1. god.)
20 - Krizmanici

Opširnije …