Blagoslov polja 2013. godine

Župa sv. Mateja

5.5. Nedjelja - Orlac u 16 sati

12.5. Nedjelja - Raštani u 16 sati

Župa Drežnica

4.5. - Drežnica kod crkve u 12 sati

5.5. - Vrdi u 13,30 sati

12.5. - Raičevo groblje - G. Drežnica u 13 sati

23.5. - Sv. Iluminat - Vrdi u 12 sati

26.5. - Donja Grabovica u 12 sati

1.6. - Kremenac u 11 sati

G. Grabovica u 12,30 sati

8.6. - Ćopi u 12 sati

13.6. - Zaružje u 16,00 sati

16.6. - Šarića groblje - G. Drežnica u 12 sati

23.6. - Perutac u 12 sati

Vrdi - crkva u 18 sati

24.6. - Vratinci u 12 sati

29.6. - Vrdi u 12 sati

20.7. - Drežnica u 18 sati

4.8. - Perutac u 16 sati

18.8. - Ometaljka u 12 sati

14.9. - G. Grabovica u 11 sati

Župa sv. Luke - Ilići i sv. Marka - Cim

21.4. - Smrčenjaci u 10 sati

Gorica - Cim u 12 sati

28.4. - Kolenje - Ilići u 10 sati

Djevojačko groblje - sv. Ante u 12 sati

Gradska groblja

28. 4. - Masline u 11 sati

12. 5. - Šoinovac u 11 sati

26. 5. - Sutina u 11 sati

Natrag