Božićna poruka biskupa Ratka Perića

Potaknuti Godinom vjere želimo u ovom Božićnom otajstvu podsjetiti na više vjerskih istina koje se odnose na Isusa Krista – i tako čestitati Božić. Četiri su temeljne istine koje odgovaraju imenima istaknutima u naslovu, a nosi ih Spasitelj svega svijeta, kako molimo u jednom članku Vjerovanja.

ISUS znači Spasitelj. U hrvatskom je narodu to ime toliko sveto i božansko da je nečuveno da roditelji nadjenu svomu djetetu ime Isus kao, npr., u Španjolskoj. Po Matejevu izvješću anđeo govori Josipu da će Marija roditi sina, a: „ti ćeš mu nadjenuti ime Isus" (1,21), dok po Lukinu prikazu anđeo govori Mariji: „Evo, začet ćeš i roditi Sina i nadjenut ćeš mu ime Isus" (1,31). Budući da su oboje po istom anđelu Gabrielu imali Božju objavu, lako su se dogovorili, jer se radilo samo o jednom Imenu. Ovim se naslovom želi reći da je Isus ljudsko biće, rođen od konkretne žene, u ljudskoj povijesti, s ljudskim imenom. Isus je, dakle, čovjek koji ima savršenu ljudsku narav, dušu, slobodu, mudrost, tijelo, ime, samo nema ljudske osobe, nego samo božansku, božanski „JA", koji objedinjuje i božansku narav i ljudsku narav (hipostatska unija!). Pismo kaže da „Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi" (Lk 2,52). Kao dijete, dječak, čovjek. Stoga, kada se kaže „Vjerujem u Isusa", znači da prihvaćamo Isusa kao savršena čovjeka, rođena od Djevice Nazarećanke.

KRIST znači Pomazanik, Mesija. Iako se ta riječ u Starom zavjetu odnosila najprije na kraljeve i svećenike kao Božje pomazanike, tijekom povijesti Židovi su zamišljali „Jahvina Pomazanika" koji će donijeti sreću, mir i blagostanje židovskomu narodu koji će gospodariti drugim narodima. Krist označava određenu funkciju. Znalo se da će doći „iz loze Davidove", ali nije se znalo koja će osoba biti Krist - Pomazanik Božji.

Isus sebe ne naziva izričito Mesijom, ali potvrđuje tu istinu kada je izgovore druge osobe: Samarijanka grešnica (Iv 4,25-26), Petar apostol (Mt 16,16-17), Kajfa veliki svećenik (Mt 26,63-64). Isus je svojim životom, osobito smrću i uskrsnućem dokazao da ne odgovara uskogrudnoj političkoj i zemaljskoj ideji židovskoga Mesije ili Krista. On je duhovni Mesija-Pomazanik, Osloboditelj od grijeha svojim oproštenjem, od vraga svojom moći, i od smrti svojim uskrsnućem. Ne obuhvaća samo jedan narod, nego cio svijet. Tko je na Njegovoj strani, taj je oslobođen, pobjednik! Krist je postao ispunjenje svih opravdanih čežnja čovječanstva. On je savršenstvo čovječnosti i vrhunac povijesti. Već od samoga Njegova rođenja – prvoga Božića! - cijela se ljudska povijest dijeli u dva razdoblja: prije i poslije Krista. Krist je povijesna granica između stare i nove ere, Kristove ere. Kada kažemo da vjerujemo u Krista, time vjerujemo u smisao ljudske povijesti, po Kristu, u ispunjenje Božjih obećanja čovječanstvu, u ostvarenje ljudskih težnji za savršenošću i besmrtnošću.

SIN. Odnos Boga Oca i Isusa Krista Sina jest jedinstven, jedincat. Zato i kažemo da vjerujemo u jedinoga Sina Božjega. Vidljivo je to i po tome što Isus uvijek kaže: „moj Otac" i „vaš Otac". Bitna je razlika između Isusova naravnog i vjekovječnog sinovstva i našega vremenitog posinstva u tom istom Sinu. Vjerovanje nas uči da je Isus Krist pravi Sin Božji, u bitnom, osobnom, apsolutnom i božanskom značenju. On je Jedini, Jedincati, Jedinorođeni Sin Božji u božanskoj naravi istobitan s Ocem, u osobi različit od Oca i Duha Svetoga, a u ljudskoj naravi istobitan s nama u svemu, osim u grijehu. Zato nas i može razumjeti i pomoći u konačnu spasenju.

GOSPODIN. Taj naslov uključuje potpuno gospodstvo, apsolutno vlasništvo, savršeno kraljevstvo i samo božanstvo. Mi nismo vlasnici ni sebe samih ni drugih, nego je Bog naš Vlasnik, Gospodar našega života i naše smrti, vremena i vječnosti. Zato blagovijest ili Evanđelje ovogodišnje Ponoćke sadrži sve te istine naše svete vjere: „Danas vam se u gradu Davidovu rodio [Sin] Spasitelj [Isus] – Krist, Gospodin" (Lk 2,11).

Svim vjernicima želimo sretan Božić – savršeno čovještvo u Isusu, osmišljenje života u Kristu, savršeno posinstvu u Sinu Božjemu i radosno služenje Gospodinu Bogu.

Sretna Nova godina svim ljudima miljenicima Božjim! (Lk 2,14).

Natrag