Ispraćaj dosadašnjeg i dobrodošlica novom župnom vikaru

Odlukom našeg mjesnog biskupa msgr. dr. Ratka Perića naš dosadašnji župni vikar, don Pero Miličević odlazi iz ove župe 31. kolovoza na postdiplomski studij Kanonskog prava u Rim. U njegovom budućem svećeničkom životu, radu i studiju želimo mu puno Božjeg blagoslova i uspjeha na njivi Gospodnjoj. Don Pero Miličević je rođen u Mostaru 1986. kao deveto dijete u obitelji. Studij je pohađao na Filozofsko-teološkom kolegiju Družbe Isusove u Zagrebu, potom u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana, gdje je 2011. diplomirao teologiju. Od rujna 2011. do lipnja 2012. godine nalazi se na pastoralnoj praksi u župi Čapljina. Za đakona je zaređen na blagdan svetog Stjepana prvomučenika 2011 u crkvi svetog Mateja na Rudniku, a za svećenika na Petrovdan u mostarskoj katedrali 2012. U ovoj župi svetog Mateja službovao je kao župni vikar od rujna 2012 do rujna 2014. Don Peru će u ovoj župi zamijeniti mr. don Mile Vidić.

Don Mile Vidić rođen je 16. ožujka 1980. na Stjepan Krstu kao deseto dijete oca Vidana i majke pok. Janje r. Puljić. Četiri razreda osnovne škole završio je na Stjepan Krstu, a potom, u ratnom vremenu, osnovnu školu u Posušju. Sjemenišnu klasičnu gimnaziju nastavlja u Splitu, a zatim dvije godine filozofsko-teološkog studija u bogosloviji u Sarajevu. Ostatak teološkog studija završava na Pontifical University of St. Patricks College u Maynoothu, u Irskoj, gdje diplomira u svibnju 2004. godine. Za đakona trebinjske biskupije zaređen je na Stjepan Krstu 24. lipnja 2004. godine,  na ruševinama crkve sv. Ivana Krstitelja. Godinu dana đakonskog praktikuma proveo je u župi Presvetoga Trojstva, Blagaj-Buna. Za svećenika je  zaređen na Sv. Petra i Pavla u mostarskoj katedrali, 29. lipnja 2005. Mladu misu proslavlja u Stocu, 3. srpnja, iste godine. Prve dvije godine svećeništva proveo je kao osobni tajnik dubrovačkog biskupa mons. Želimira Puljića. U župi Presvetoga Trojstva, Blagaj-Buna kao župni vikar djeluje od 2007. do 2009. godine. Župnim vikarom u župi sv. Ivana Krstitelja-Glavosjeka na Gradini kod Čitluka bio je od 2009. do 2010. kada je poslan na poslijediplomski studij moralne teologije u Rim gdje je postigao stupanj magisterija. Od rujna 2012. do danas službovao kao župni vikar u mostarskoj Katedrali. Novom župnom vikaru izražavamo svoju dobrodošlicu i neka ga Duh Sveti prati u njegovu budućem životu i radu u ovoj župi.

Natrag