Koncert dječjeg zbora "Leptiri"

U nedjelju 18. lipnja nakon večernje svete mise naš župni dječji zbor "Leptiri" održao je koncert. Sama organizacija bila je potaknuta povodom 10 godina zbora pod vodstvom Ane Đukanović. Ana je bila među prvim članovima zbora "Leptiri" kojeg je don Ivo Šutalo osnovao još 1999. godine te već deset godina djeluje kao voditelj nastavljajući tradiciju zbora. Hvala našim najmanjima na predivnom koncertu te ujedno i  zboru mladih “Santos” koji je također uz dvije pjesme podržao djelo, rad i trud naših najmanjih.

Natrag