Korizmena pokornička hodočašća u Hrasno 2024

Dragi župljani, u prilogu je raspored korizmenih nedjeljnih hodočašća u svetište Kraljice mira u Hrasnu u ovoj 2024. godini!

Natrag