Mise na grobljima u župama Jablanica i Drežnica

SUBOTA, 26. 10. 2019.
Javorik - 12 sati 

NEDJELJA, 27. 10. 2019.
Jablanica - 10 sati
Vrde (groblje) - 12 sati
Perutac - 14 sati

PETAK, 1. 11. 2019. - SVI SVETI
Glogošnica - 9 sati
Radešine (groblje) – 11 sati
Jablanica (groblje) – 13 sati
Donja drežnica – župna crkva, patron župe, sv. misa u 11 sati i molitva na Raičevu groblju pored crkve.

SUBOTA, 2. 11. 2019. - DUŠNI DAN
Ćopi - 10 sati
Kremenac - 11 sati
Gornja grabovica - 12 sati
Donja grabovica - 13 sati

NEDJELJA 3. 11. 2019.
Jablanica - 10 sati
Vrde – 10 sati
Gornja drežnica (Raičevo groblje) - 12 sati
Gornja drežnica (Šarića groblje) - 13 sati

 

Natrag