Mise na groblju - Svi Sveti i Dušni dan - Mostarske župe

Župa sv. Mateja ap. i ev.

Svi Sveti - 1.11.2019.
- Orlac u 16.00 sati

Dušni dan - 2.11.2019.
- Raštani u 16.00 sati

Ostala Mostarska groblja

Svi sveti (1. 11.)
- Smrčenjaci u 10.00 sati
- Masline u 11.00 sati
- Donja Jasenica 11.00 sati
- Djevojačko Groblje u 12.00
- Rodoč 13.00 sati
- Gornja Jasenica 15.00 sati

Dušni dan (2. 11.)
- Kolenje-Ilići u 10.00 sati
- Šoinovac u 11.00 sati
- Gorica-Cim u 12.00 sati
- Sutina u 15.00 sati

Natrag