Misne nakane od 24. listopada do 6. studenoga 2022.

Ponedjeljak, 24. listopada
7.30 - Za LJUBICU Čuljak
18 - Za rod. ANICU i MATU te braću TIHOMIRA i TOMISLAVA Brajkovića
19 - Večer filma i druženja za djecu

Utorak, 25. listopada
7.30 - Za LJUBICU i MARKA Lozančića
18 - Za rod. IVANA i DELFU te sestru LUCU i ost. pok. iz ob.

Srijeda, 26. listopada
7.30 - Za PERU Puce i ost. pok. iz ob.
18 - Za STJEPANA i MARICU Rozić te ost. pok. iz ob.

Četvrtak, 27. listopada
7.30 - Za JUSTINU(ž) i LUKU Liković
17.30 - Klanjanje pred Presvetim
18 - Za VINKA Šetku te ost. pok. iz ob.

Petak, 28. listopada
7.30 - Za BRANISLAVA, NEDU, STANKA i ost. pok. iz ob. Božić
18 - Za NEDJELJKA Džidića i ost. pok. iz ob.

Subota, 29. listopada
7.30 - Za MARU, LJUBU i ĐURĐU Lukša
18 - Za IVANA, ANDRIJU, MILKU i IVU Nikolić te PERU i MARU Krtalić

Nedjelja, 30. listopada - 31. KROZ GOD.
8 - Za VJEKU Primorca te ost. pok. iz ob.
9.30 - Za LUCIJU i PETRA(m) Golemca
11 - Sveta Misa za narod
18 - Za KATU Jovanović i ost. pok. iz ob.

Ponedjeljak, 31. listopada
7.30 - Za MARKA Raguža te ost. pok. iz ob. Raguž i Jarak
18 - Za † BOŽU(m) Golemca (1. god.)

Utorak, 1. studenoga - SVI SVETI
8 - Župna nakana
15 - Misa na groblju u Orlacu
18 - Župna nakana

Srijeda, 2. studenoga - DUŠNI DAN
8 - Župna nakana
15 - Misa na groblju u Raštanima
18 - Misa za sve pokojne župljane

Četvrtak, 3. studenoga
7.30 - Za ŠIMU, STJEPANA i DRAGU Blažević te sestru JADRANKU Šitum
17.30 - Klanjanje pred Presvetim
18 - Za ANTU Stojana Lasića (1. god.)

Petak, 4. studenoga
7.30 - Za ZORKU Ilić (1. god.)
18 - Za † MIRKA(m) Ivankovića (1. god.)

Subota, 5. studenoga
7.30 - Za sve iz ob. Golemac i Marušić
18 - Za MATIŠU Šarića (1. god.)

Nedjelja, 6. studenoga - 32. KROZ GOD.
8 - Za ILIJU i SOFIJU Krešić te ost. pok. iz ob.
9.30 - Za † DRAGANA Vrljića (1. god.) te ILONU, MILU i MATIJU Vrljić
11 - Sveta Misa za narod
18 - Za JOZU i MARU Golemac

Natrag