Misne nakane od 26. listopada do 8. studenoga 2020.

Ponedjeljak, 26. listopada
7.30 - Za † JURU, IVU i IVANA Gabrić i ost. pok. iz ob. Gabrić, Čule, Smiljanić i Arapović
7.30 - Za † PERU Puce (1. god.)
18 - Za rod. ANICU i MARU Brajkovića i ost. pok. iz ob.

Utorak, 27. listopada
7.30 - Za ANTU i STANU Miletić
18 - Za JANJU Marić

Srijeda, 28. listopada
7.30 - Za † BRANISLAVA, NEDU i STANKA(m) Božića
18 - Za NEDJELJKA(m) Džidića, njegove rod., braću i sestre

Četvrtak, 29. listopada
7.30 - Za JOZU, ANTU, ŠIMU i LUCU Šunjić te ost. pok. iz ob.
17.30 - Klanjanje pred Presvetim
18 - Za sve iz ob. Martić i Marić

Petak, 30. listopada
7.30 - Za † PERU i MARICU Stojkić i ost. pok. iz ob.
18 - Za rod. DRAGU i MARU Bevanda, brata IVANA i sestru DAVORKU

Subota, 31. listopada
7.30 - Za rod. MATU i ANKU Aničić te ost. pok. iz ob. Aničić i Talić
18 - Za PERU i MARU Krtalić i ost. pok. iz ob. Krtalić i Slišković

Nedjelja, 1. studenoga - SVI SVETI
8 - Župna nakana
9.30 - Župna nakana
11 - Sveta Misa za narod
16 - Misa na groblju u Orlacu
18 - Župna nakana

Ponedjeljak, 2. studenoga - DUŠNI DAN
7.30 - Za † NEDJELKU, BOŽU i ZDENKA Radića
16 - Misa na groblju u Raštanima
18 - Misa za sve pokojne župljane

Utorak, 3. studenoga
7.30 - Za † DRAGICU Knezović
18 - Za † IVU(ž) Vidović (1. god.)

Srijeda, 4. studenoga
7.30 - Za MATU, ILKU, MARU, RUŽU, NIKOLU i SLAVKA te ost. pok. iz ob. Pinjuh
18 - Za ILIJU i SOFIJU Krešić

Četvrtak, 5. studenoga
7.30 - Za ŽARKA, MILU, MATU, ZLATU i VIDU te ost. pok. iz ob. Mandarić
17.30 - Klanjanje pred Presvetim
18 - Za BOŽU, DRAGICU i SMILJANA(m) Zlomislića

Petak, 6. studenoga
7.30 - Za MARICU, MILANA, GORANA i MARU te ost. pok. iz ob. Šunjić
18 - Za FINKU(ž) Slipčević

Subota, 7. studenoga
7.30 - Za † LUCIJU Rotim i ost. pok. iz ob. Rotim
18 - Za † ZDRAVKA(m) i ANICU Rezo, MATU i ANĐU te STANKA i LUCU

Nedjelja, 8. studenoga - 32. KROZ GOD.
8 - Za † ILKU(m) Pavlovića
9.30 - Za † SREĆKA Prskala (1. god.)
11 - Sveta Misa za narod
18 - Za ŠIMU, STJEPANA i DRAGU te ost. pok. iz ob. Blažević

Natrag