Misne nakane od 4. - 17. siječnja 2021.

Ponedjeljak, 4. siječnja
7.30 - Za VINKA(m) Golemca, IVANA(m) i ANĐU
18 - Za rod. MATU i MATIJU(ž) Šimović i tetku NADU
18 - Za † MATIJU Kordić (1. god.)

Utorak, 5. siječnja
7.30 - Za † ANĐELKA(m), LJUBICU i MARIJANA(m) te ost. pok. iz ob.
18 - Za † LJUBICU Pehar i ost. pok. iz ob.

Srijeda, 6. siječnja - BOGOJAVLJENJE
7.30 - Za sve iz ob. Marić, Perić i Ravlić
11 - Sveta Misa za narod
18 - Za † JOZU Golemca

Četvrtak, 7. siječnja
7.30 - Za † CVITANA Letu (1. god.)
Cjelodnevno klanjanje pred Presvetim
18 - Za † MARIJU Matas

Petak, 8. siječnja
7.30 - Za † ANTU, MILU(ž), MARKA i IVICU Šarić te JURU, JANJU, MIRKA i NIKOLU Raiča
18 - Za STIPU Jurića i ost. pok. iz ob. Jurić

Subota, 9. siječnja
7.30 - Za † ANDRIJU, FILOMENU i ZLATU Arapović i ost. pok. iz ob.
18 - Za † MARKA i JANJU, IVANA i LJUBICU te ost. pok. iz ob. Barbarić i Krasić

Nedjelja, 10. siječnja - KRŠTENJE GOSP.
8 - Za BOŽU(m), DRAGICU i IVU Rozić
9.30 - Za suprugu JELKU i tetku SMILJU
11 - Sveta Misa za narod
18 - Za ANU i LJUPKA(m) Mijatovića

Ponedjeljak, 11. siječnja
7.30 - Za † SMILJANU(ž) i VINKA(m) Zeleničića
18 - Za † LUKU, MARU, STOJANA, IVU i DRAGU Golemca

Utorak, 12. siječnja
7.30 - Za rod. MARIJANA(m) i MARICU, braću PETRA i ŠTEFU, sestru LUCIJU i ost. pok. iz ob. Iljkić
18 - Za sve iz ob. Azinović i Ćuk

Srijeda, 13. siječnja
7.30 - Za JURU i DRAGICU Markotić te VESNU Markotić-Kočevar
18 - Za IVANA i PAVU, ANICU i MARU Šaravanja

Četvrtak, 14. siječnja
7.30 - Za MARTU Tipurić i ost. pok. iz ob. Tipurić
17.30 - Klanjanje pred Presvetim
18 - Za † MILU(m) i IVICU(ž) te ost. pok. iz ob. Pandža

Petak, 15. siječnja
7.30 - Za † ZDRAVKA Buhač
18 - Za ILIJU, JOSIPA(m), IĆU Čarapinu i ost. pok. iz ob.

Subota, 16. siječnja
7.30 - Za JURU, DRAGICU i ZORANA Vidovića te LUCU Šunjić
18 - Za † MARIJANA(m), JANJU i LJILJU Raič

Nedjelja, 17. siječnja - 2. KROZ GODINU
8 - Za † SONJU Karačić (1. god.)
9.30 - Za † ANICU Marić, PETRA, IVANA i MARU
11 - Sveta Misa za narod
18 - Za † DRAGICU i JOZU Antunović te NADU i DAMIRA Mihalja

Natrag