Misne nakane od 8.9. do 21.9.2014.

Ponedjeljak, 8. rujna
7,30
- Ankica Raič za pok. MARICU Šunjić, sina GORANA i ost. pok. iz ob. Šunjić
18 - Davor i Marija Marinčić za sve svoje pok.

Utorak, 9. rujna
7,30
- Ivana Ćorić za pok. oca RADOSLAVA Crnjca i ost. pok. iz ob. Crnjac
18 - Veronika Šetka za pok. iz ob. Marinčić i Šetka

Srijeda, 10. rujna
7,30
- Ob. za pok. LJILJANKU Kuljić
18 - Ob. Slavka Vujnovića za pok. rod. STOJU i LUKU

Četvrtak, 11. rujna
7,30
- Ankica Barbarić za pok. rod. KATICU i IVICU Miletić te za ost. pok. iz ob. Miletić i Petrović
18 - Jadranka Puhalo sa kćerkma za pok. muža BORISLAVA, majku NADU i ost. pok. iz ob.

Petak, 12. rujna
7,30
- Boris i Ružica Kamšigovski za pok. HRISTU, EDVARDA i sve svoje pok.
18 - Ob. za pok. DRAGU Šimunovića (1. god.)

Subota, 13. rujna
7,30
- Obitelj Primorac za pok. VJEKOSLAVA (m)
18 - Marijana Tomić za pok. oca IVANA, braću IVANA, ANTU i JOZU

Nedjelja, 14. rujna - UZVIŠENJE SV. KRIŽA
8
- Ob. za pok. BRUNU(m) i ZORU Krezić
9,30- Sveta misa za narod
19
- Nada Šetka s dj. za pok. rod. RUŽU i STANKA, sestru MILICU te ost. pok. iz ob.

Ponedjeljak, 15. rujna
7,30
- Božidar Ćuže za pok. rod. ILIJU i ANICU
18
- Drinka Zelenika za pok. FRANJU, IVU, DELFU i ost. pok. iz ob. Miličević

Utorak, 16. rujna
7,30
- Ob. za pok. DRAGU Pandža
18 - Supruga Marijana s dj. za pok. MARINKA Bošnjaka

Srijeda, 17. rujna
7,30
- Andrijana Marić za pok. oca ANDRIJU Marića
18 - Ob. za pok. NADU Knezović (1. god.)

Četvrtak, 18. rujna
7,30
- Dj. za pok. rod. RUŽU i MARKA Mihalja
18 - Ob. za pok. EMILIJANA Stojkića

Petak, 19. rujna
7,30
- Mara Škobić za pok. rod. IVANA i RUŽU te braću STIPU i NIKU
18
- Dragica Stojkić za pok. rod. RUŽU i IVANA, brata VESELKA, sina EMILIJANA i ost. pok. iz ob. Džidić

Subota, 20. rujna
7,30
- Ljubica Lozančić sa dj. za pok. supruga MARKA
18
- Ob. za pok. BLAŽA, KATU, STANKA i VINKA Krešića

Nedjelja, 21. rujna - SVETI MATEJ
8 - Bože Rotim s ob. za pok. rod. PETRA i ANICU, brata KARLA i sestru KATU
9,30
- Mara Prskalo s ob. za pok. supruga STIPU
18
- Svečana sveta Misa za narod

Natrag