Naši prvopričesnici 2022. godine

Bogu zahvalni, ove godine u našoj župi sakrament Prve svete Pričesti primilo je 67 prvopričesnika. Ovo su njihova imena te par slika toga dana.

Ivano Andričić

Antonio Aničić

Klara Arapović

Ivan Batarilo

Mia Blagojević

Ana Bošnjak

Filip Bošnjak

Marko Bošnjak

Mia Bošnjak

Rita Bradić

Ana Buntić

Ivan Čerkez

David Čilić

Petra Čordašić

Fran Čule

Gabriela Čuljak

Niki Čuljak

Nikolina Đulabić

Luka Filipović

Vito Filipović

Suzana Galić

Ivo Glibo

David Golemac

Ana Grahovac

Sarah Sofia Grizelj

Lana Hrsto

Noa Andi Husković-Anić

Ana Mari Ivanković

Ema Ivanković

Marin Jozić

Nika Jurić

Neven Karačić

Tomo Karlušić

Jakov Katić

Matija Knezović

Nikola Kordić

Nikola Kraljević

Ana Krtalić

Luka Leko

Dominik Livaja

Emili Majksner

Anea Marić

Matej Marić

Mihael Marić

Nikola Marić

Nika Markić

Tamara Mićić

Josip Miheler

Petar Pandža

Ivana Pandža

Petra Pavlović

Marta Pranjić

Ana Rozgaja

Ivano Rozić

Marta Sivrić

Klara Soče

Sedef Ema Söken

Mihael Sušac

Noa Svinčicki

Ana Škobić

Fran Vidović

Michelle Vidović

Magdalena Vranić

Petar Vrbić

Karla Vučić

Anđela Zelenika

Mihael Zovko

Natrag