Okružnica o vjerskom nauku i odgoju

Župnim uredima, redovničkim zajednicama, vjeroučiteljima u Hercegovini
Poštovani suradnici u vjerskom nauku i odgoju!
Početak je nove školske i vjeronaučne godine.

Suradnici u prenošenju vjere. Na području hercegovačkih biskupija danas djeluju 64 osnovne i srednje škole koje pohađa oko 30 tisuća učenika. Od uvođenja demokracije u škole je vraćen i vjerski odgoj. Pohađa ga gotovo 100% učenika iz katoličkih obitelji. Bogu hvala! Na žalost, unatrag petnaest godina u našim je školama oko 3.000 učenika manje, i zbog nerađanja djece i zbog odlaska obitelji u svijet. Opadanjem broja učenika, smanjuje se broj razrednih odjela, a brojne područne škole imaju svega tek desetak učenika u nižim razredima. To utječe i na nemogućnost zapošljavanja novih učitelja, pa i vjeroučitelja, jer i postojeći već ostaju bez nastavničke norme. Ove školske godine vjeronauk održava 156 vjeroučitelja: 4 dijecezanska svećenika i 23 svećenika franjevca (od nekoliko školskih sati do pola norme), 23 redovnice te 106 vjeroučitelja i vjeroučiteljica laika. Na raspolaganju je još petnaestak vjeroučitelja laika, koji su završili teološki i religijsko-pedagoški studij. Njima se u ovim okolnostima preporučuje da nastoje pronaći neko zaposlenje u javnom djelovanju, jer su svojom diplomom stekli potrebne uvjete za ta područja. A Crkva ih poziva i šalje kada se u školama otvore nova radna mjesta.
Obveza župne kateheze. Crkva je oduvijek smatrala obitelj, župu i školu uzajamno povezanim mjestima cjelovita ljudskoga i kršćanskog odgoja djece i mladeži. Kršćanski odgoj doprinosi duhovno-vjerničkom i moralno-društvenom dobru učenika. Školski se vjeronauk dobro ucijepio u sustav odgoja i obrazovanja naših školaraca i već više od 20 godina donosi brojne plodove u razvoju cjelovite osobe. Međutim, svećenici su na svojim susretima primijetili da je u nekim župama, uvođenjem školskoga vjeronauka, dobrim dijelom zanemarena župna kateheza. Svi smo obvezni i odgovorni, svaki prema svomu položaju, vjerski odgoj provoditi na oba mjesta, imajući u vidu da župna zajednica i kateheza predstavlja povlaštenije mjesto kršćanskoga odgoja. Dok školski vjeronauk učenike obrazuje u istinama kršćanske vjere i morala, te uči kršćanskoj kulturi, župna ih kateheza uvodi u iskustvo kršćanskoga života, u primanje sakramenata, u molitvu i crkveno zajedništvo i služenje. Tek škola i župa, udružene s obiteljskim odgojem, mogu donijeti potpune plodove. Ovdje ponovo upozoravamo da učenici svih razreda trebaju pohađati i školski vjeronauk i župnu katehezu, jer su to uvjeti pripuštanja sakramentima sv. Pričesti i Potvrde. Župnici su i Dekani dužni paziti na tu crkvenu odredbu i, ako negdje postoje zloporabe, o tome izvijestiti Ordinarijat. Jednako je tako katolička mladež u srednjim školama, uz potpise svojih roditelja, dužna izabrati i pohađati katolički vjeronauk, a ne etiku koja ne daje skladne i cjelovite izgradnju ljudske osobe s njezinim kršćanskim stavovima i vrijednostima.
Potreba pastoralne suradnje svećenika, redovnica i vjeroučitelja laika. Da bi se u našim biskupijama bolje provodila župna kateheza, ne samo kandidata za spomenute sakramente, nego pružila i trajna vjerska formacija odraslima u raznim susretima i seminarima, pozivamo župnike i župne vikare da se prvotno posvete održavanju župne kateheze u našim župama. Pohvalno bi djelo učinili da školski vjeronauk prepuste vjeroučiteljima laicima, a oni se posvete župnoj katehezi. U toj bi katehezi mogle i trebale doprinositi i sestre redovnice. Vjeroučitelji laici, kojima se prvotno povjerava odgovorno provođenje školskoga vjeronauka, trebaju također, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći svojim župnicima po župama u pastoralnom radu, od župne kateheze, preko rada s obiteljima, do osmišljena djelovanja s različitim župnim skupinama i manjim zajednicama religioznoga i karitativnog sadržaja.
Godišnji pastoralni plan. Da bi se ostvarili takvi oblici cjelovita pastorala u župi, potrebno je da svaka župa, do kraja mjeseca rujna, ima razrađen godišnji pastoralni plan i program u kojem će se po mjesecima i tjednima navesti pastoralni projekti i njihovi ciljevi, načini i vrijeme njihova održavanja i konkretne osobe za njihovu provedbu. Tek će se time moći na vrijeme pozvati sve suradnike i povjeriti im sudioništvo u provedbi konkretna pastoralnog i katehetskog rada. U pastoralne aktivnosti svake župe moguće je i potrebno uključiti i druge vjernike volontere i članove raznih župnih skupina koji su kompetentni u svome području i voljni sudjelovati. U tom pogledu treba planirati i ostvariti minimalne materijalne pretpostavke. I neka se taj plan dostavi na Ordinarijat do početka mjeseca listopada 2014.

Na kraju, poštovani roditelji, svećenici, vjeroučitelji! Vi ste pozvani svojim odgojnim radom, riječju i primjerom, djeci i mladima ponuditi Krista koji je došao da imamo život u punini i izobilju (Iv 10,10). Ovim vam zahvaljujemo za vaš dosadašnji rad, služenje i svjedočanstvo života koje im pružate. Potičemo vas da sada, u vremenu raznih izazova, nevolja i kriza, još odgovornije navješćujete Božju riječ i svjedočite svoju vjeru. Pozivamo vas na plodnu suradnju, zajedničko planiranje pastoralnoga rada za opće dobro djece i mladeži, u zdravoj harmoniji obitelji, župe i škole. Neka svjetlo vjere obasja vaš razum a žar Kristove ljubavi ogrije vaša srca, te nova školska i vjeronaučna godina donese obilje ploda na radost ove Crkve, našega naroda i svih ljudi u ovom društvu.  

U želji da vas kroz cijelu školsku godinu nadahnjuje i vodi Krist koji je Put, Istina i Život, zazivam na sve vas blagoslov Presvetoga Trojstva.

Ratko Perić, biskup 

Natrag