Pred licem anđela pjevam Tebi

MOSTAR – Anđeli su sveta Božja stvorenja koja nas prate na našem životnom putu i dovode k Bogu. Zahvaljujemo li Bogu za svog anđela čuvara koji ostaje vjeran nama i svojoj zadaći, iako smo ga svojim životom često ignorirali i zanemarivali? Osim naših anđela čuvara, Bog je dao mnogima od nas obiteljske anđele, koji su začeti kao djeca, ali su ona samo dotaknula naša tijela, živote i obitelj i otišla svom nebeskom Ocu u nebo, da nas zagovaraju i otvaraju put od grijeha prema spasenju.
Na spomendan Anđela čuvara, 2. listopada 2022., slavljena je sveta Misa u raštanskom groblju koje pripada župi sv. Mateja u Mostaru, gdje je uređena grobnica za nerođenu djecu. Misno slavlje predslavio je župni kapelan don Antonio Krešić u koncelebraciji sa župnikom don Tomislavom Ljubanom. Prilaz i groblje bilo je prepuno mladih obitelji, osobito djece, koja su svojim dolaskom počastila svoju braću i sestre koji su otišli prije nas u nebo. Taj odlazak je bio često bolan, silovit, neplaniran u srcu roditelja, ali iz Božje perspektive potreban za nas, naše spasenje, i hod u vjeri cijelih obitelji i naraštaja. Kada se susretnemo u nebu, iskazat ćemo jedni drugima ljubav koju nismo mogli na zemlji i zajedno ćemo slaviti Boga za sva njegova dobročinstva.
Na svetoj Misi molilo se da Bog utješi roditelje i da im da nadnaravnu snagu prihvaćanja smrti, kao i Božjega života i svih drugih darova. Neki od nas su pozvani odmah u nebo, neki su pozvani da Bogu služe u Crkvi, a drugi u obitelji i drugim zajednicama. Bog je onaj koji bira i raspoređuje, jer On sve zna i čini sve potrebno za naše dobro i dobro svih.
Radosni smo što se u našemu gradu i šire možemo prisjetiti naših malih anđela okupljeni oko zajedničke grobnice, poštujući njihova mala tijela i sahranjujući ih u ovu grobnicu, odvojenu samo za njih. Ona je njima uzletište na nebo, a nama je trag svetosti Božje i ljudske dobrote koja svemu daje mjesto koje mu pripada! Zahvalni smo Bogu i svima onima koji su se zauzeli da postoji grobnica za nerođenu djecu u našem gradu. Iznad svega, zahvaljujemo Bogu na ovom očitovanju Njegove ljubavi. Neka nam naši anđeli izmole vjerno služenje Bogu, hod u nebo i svetost života da naša služba u svijetu očituje veličinu Božjega dara i života. Naši anđeli su bili žrtva za nas, da i mi budemo Božja ljubav za druge.

E. Rezić

 

https://www.cnak.ba/vijesti/crkva-u-hrvata/bih/pred-licem-andela-pjevam-tebi/

Natrag