Predavanje o Svjedocima vjere

Na poziv župnika don Ivice Borasa i župnoga vikara don Pere Miličevića, u župi sv. Mateja u Mostaru, 8. veljače nakon Mise u 18 sati, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini don Ivan Štironja, održao je predavanje mladima o temi Svjedoci vjere. Nakon molitve, don Pero je kao animator predavanja za mladež, pozdravio predavača i sve prisutne te naglasio da je ovo predavanje o Svjedocima vjere jedno u nizu predavanja u Godini vjere. Uzevši riječ, don Ivan je zahvalio na pozivu kao i na svesrdnoj misijskoj angažiranosti svećenika i vjernika u mostarskoj župi sv. Mateja. Naglasio je da je Godina vjere poziv na hodočašće koje bi nas trebalo potaknuti na intenzivnije življenje kršćanstva kao i na radosnije naviještanje Božje ljubavi u svijetu, na što nas je pozvao Sveti Otac Papa, kao i mjesni biskup Ratko. Potom se don Ivan osvrnuo na svjedoke vjere, kršćanske mučenike od prvih stoljeća Crkve pa sve do naših dana kada se kršćane progoni, osobito u dijelovima Azije, samo zato jer vjeruju u Krista Gospodina koji je umro i uskrsnuo radi nas ljudi i radi našega spasenja.

Posebno je pozvao na obilježavanje Dana svjedoka vjere 24. ožujka kada se Crkva sjeća, ne samo ubijena nadbiskupa Salvadora Oskara Romera nego i ostalih ubijenih pastoralnih djelatnika širom svijeta. Među njima je posebno naglasio s. Lukreciju Mamić koja je ubijena u Burundiju (2011.) te fra Vjeku Ćurića koji je ubijen u Ruandi (1998.), ubijene svjedoke vjere koji su rodom iz BiH.

Naglasio je da su svi naši misionari i misionarke istinski svjedoci vjere koji se nesebično i hrabro daruju za misije unatoč poteškoćama i životnim opasnostima. Kao posebni primjer mladima preporučio je mladu djevojku, službenicu Božju Mariju Paulinu Jaricot, koja je kao šesnaestogodišnjakinja osnovala Djelo za širenje vjere. Pozvao je sve prisutne da nasljeduju taj divni primjer vjernice koja je ne samo svojom duhovnom i materijalnom potporom pomagala evangeliziranje svijeta nego ponajprije svojim kršćanskim djelima i svetačkim životom.

Uz održano predavanje, prisutni su mogli vidjeti i neke fotografije iz misijskoga djelovanja hrvatskih misionara i misionarki kao i neke projekte koji se odvijaju u okrilju Crkve i Papinskih misijskih djela. Na kraju predavanja don Pero je zahvalio predavaču i svima prisutnima te najavio sljedeću temu u okviru predavanja za mlade kroz Godinu vjere. (missio.ba)

Natrag