Preminuo don Mihovil Zrno

U subotu 29. siječnja 2022. godine u katoličkom groblju u Raštanima, u svećeničku grobnicu sahranjen je don Mihovil Zrno. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine! U nastavku pročitajte njegov životopis.

Don Mihovil je rođen 2. svibnja 1945. u Galečiću, župa Šujica, općina Tomislavgrad. Osnovnu je školu završio u Šujici, a gimnaziju u Zadru. Filozofsko-teološki studij završio je u Splitu, gdje je ređen za đakona. Za svećenika je zaređen u Studencima 29. lipnja 1971. Službu župnika u Drežnici obnašao je od 1972. do 1983. godine, a župnik u Prisoju bio je od 1983. do 2009. godine. U ovih 26 godina u župi Prisoje, don Mihovil je ostavio veliki trag, kako na duhovnom tako i na materijalnom dobru za ovu župu. Župljani su ga cijenili kao izuzetnu osobu, koji je gotovo cijeli svoj pastoralni rad posvetio župi.

Natrag