Prva Pričest i Krizma 2019. godine

Najavljujemo da će ove godine prva sveta Pričest biti u župi u nedjelju 28. travnja pod misom u 11 sati, a podjela sakramenta sv. Krizme dan prije u subotu 27. travnja također u 11.00 sati ovdje u našoj crkvi. Pozivamo sve vjeroučenike da redovito pohađaju pripravu za ove sakramente.

Natrag