Raspored uskrsnih ispovijedi

Nedjelja, 3. 4. 2022., 5. korizmena nedjelja – Gluha
13:00 Vrdi

Petak, 8. 4. 2022.
19:00 Cim – Ilići, crkva Dobrog Pastira

Subota, 9. 4. 2022. – ispovijed školske djece
9:00 župa sv. Ivana Apostola i Evanđelista, Centar-Zalik

10:00 župa sv. Mateja Apostola i Evanđelista, Rudnik

11:00 župa Marije Majke Crkve – Katedrala
12:00 župa sv. Tome Apostola, Bijeli Brijeg
12:00 Cim – Ilići, crkva Dobrog Pastira
14:00 župa Presv. Srca Isusova, Potoci
15:30 župa Presv. Srca Isusova, Potoci
19:00 župa sv. Tome Apostola, Bijeli Brijeg

Ponedjeljak, 11. 4. 2022.
9:00 župa sv. Mateja Apostola i Evanđelista, Rudnik
16:00 župa sv. Mateja Apostola i Evanđelista, Rudnik
19:00 župa sv. Mateja Apostola i Evanđelista, Rudnik

Utorak, 12. 4. 2022.
9:00 župa Marije Majke Crkve-Katedrala, Mostar
16:00 župa Marije Majke Crkve-Katedrala, Mostar
19:00 župa Marije Majke Crkve-Katedrala, Mostar

Srijeda, 13. 4. 2022.
9:00 župa sv. Ivana Apostola i Evanđelista, Centar-Zalik
16:00 župa sv. Ivana Apostola i Evanđelista, Centar-Zalik
19:00 župa sv. Ivana Apostola i Evanđelista, Centar-Zalik

Natrag