Raspored župnog vjeronauka školske 2021./2022. godine

Ponedjeljak – 3. razred u 9.00 i 15.00 sati
                     Prvopričesnici u 10.00 i 16.00 sati
Utorak – 5. razred u 9.00 i 15.00 sati
             6. razred u 10.00 i 16.00 sati
Četvrtak – 7. razred u 9.00 i 15.00 sati
                8. razred u 10.00 i 16.00 sati
Petak – 9. razred u 9.00 i 15.00 sati
           Krizmanici u 10.00 i 16.00 sati

*Susrete za 1. i 2. razred imat ćemo jednom mjesečno, a termine ćemo pravovremeno najaviti.

Molimo sve vjeroučenike da se drže gore navedenog rasporeda i napominjemo da oni koji ne budu redovni na župnom vjeronauku neće moći primati sakramente.

Natrag