Raspored župnog vjeronauka

Vjeronaučnu katehezu započinjemo u subotu 28. rujna po sljedećem rasporedu.

- Treći razred – 11.00

- Prvopričesnici – 11.00

- Peti razred (muški) – 13.00;

- Peti razred (ženske) – 13.30

- Šesti razred (muški) – 10.00;

- Šesti razred (ženske) – 10.30

- Sedmi razred (muški) – 11.00;

- Sedmi razred (ženske) – 11.30

- Osmi razred (muški) – 13.00;

- Osmi razred (ženske) – 13.30

- Deveti razred (muški) – 14.00;

- Deveti razred (ženske) – 14.30

- Krizmanici – Nakon večernje svete mise!

Natrag