Statističko stanje župe za 2020. godinu

U protekloj 2020. godini u našoj župi je:

- Kršteno ukupno 88 djece. Od toga 48 muških i 40 ženskih.

- Sakramentu Prve Pričesti pristupilo ukupno 89 djece. Od toga 39 dječaka i 50 djevojčica.

- Sakramentu Svete Potvrde pristupilo 83 mladih. Od toga 46 muških i 37 ženskih.

- Crkveni brak sklopilo je 27 parova.

- Preminula su 44 naša župljanina. Od toga 6 nerođene djece.

 

Natrag