Tribina za mlade u župi sv. Mateja

Tribina za mlade u župi sv. Mateja

„Crkva mladih i znakovi vremena“

Predvodi: isusovac

pater Ivan Ike Mandurić,

studentski kapelan iz Zagreba

11.12.2013. u 18 sati sv. Misa u 18:30 Tribina

Natrag