Misne nakane od 12. do 25. rujna 2022.

Ponedjeljak, 12. rujna
7.30 - Za † ILIJU i ANICU Ćuže
19 - Za † FRANJU i ANĐU Čuljak

Utorak, 13. rujna
7.30 - Za suprugu MARU, rod. JURKU i
ROMU Rotim te ost. pok. iz ob.
19 - Za † STANKA (m) Bencuna

Opširnije …

Misne nakane od 29. kolovoza do 11. rujna 2022.

Ponedjeljak, 29. kolovoza
7.30 - Za sve iz ob. Gujić i Bokulić
19 - Za VINKA i ANU Lučić, MIJU i
MARU Božić te ost. pok. iz ob.

Utorak, 30. kolovoza
7.30 - Za rod. ŽARKA i MILU, MATU,
ZLATU i VIDU Mandarić i ost. pok. iz ob.
19 - Za rod. DRAGU i SOFIJU Ravlićte
JOSIPA i RUŽU Orlović

Opširnije …

Misne nakane od 15. do 28. kolovoza 2022.

Ponedjeljak, 15. kolovoza - Velika Gospa
8 - Za majku KATU Korać i ost. pok. iz ob.
9.30 - Sveta misa za narod
19 - Za ANĐU i NIKOLU Ćorić te ost.
pok. iz ob. Ćorić i Knezović

Utorak, 16. kolovoza
7.30 - Za ISU(m) Mandarića
19 - Za TOMU i MILU Karlušić te ost.
pok. iz ob.

Opširnije …

Misne nakane od 1. do 14. kolovoza 2022.

Ponedjeljak, 1. kolovoza
7.30 - Za † JOZU Petrovića
19 - Za † RUŽU Knežević (1. god.)

Utorak, 2. kolovoza
7.30 - Za BARIŠU Lasića
19 - Za MIJU, STANU i MARU Karlović te
ANDRIJU, IVU(ž) i MARKA Karlovića

Opširnije …

Misne nakane od 18. do 31. srpnja 2022.

Ponedjeljak, 18. srpnja
7.30 - Za rod. RADOSLAVA i MILICU
Čuljak
19 - Za BLAŽA, STANU, BLAŽENKA i
MARU Drežnjak te IVU Tomić

Utorak, 19. srpnja
7.30 - Za MARU, JURKU i TOMU Rotim
te IVU(ž) i ŠIMUNA Stojkića
19 - Za MARKA Juku

Opširnije …