Sveti Matej

"Kad Isus pođe odatle dalje, opazi čovjeka imenom Matej gdje sjedi u carinarnici te mu reče: 'Hajde za mnom!' On ustade i pođe za njim.

Kad je poslije toga Isus sjedio za stolom u njegovoj kući, dođoše mnogi carinici i grješnici te sjedoše za stol s njim i s njegovim učenicima. Kad to opaziše farizeji, upitaše njegove učenike: 'Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grješnicima?' Kada to Isus ču, odgovori: 'Ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Idite i naučite što znači: Više volim milosrđe nego žrtvu. Jer ja nisam došao da pozovem pravednike, nego grješnike'"

Sveti Matej je jedan od dvanaestorice Isusovih apostola. Povrh toga on je evanđelist, pisac jednoga od četiriju evanđelja. Napisao ga je u Judeji (Palestini), hebrejskim jezikom, a zatim pošao propovijedati u Etiopiju, gdje je umro mučeničkom smrću. Prije nego što ga je Isus pozvao među apostole, Matej je bio carinik.

Sveti Oci uporno ističu tri značajke svetosti sv. Mateja:

1. spremnost i radost, s kojom je odgovorio na Spasiteljev poziv;

2. njegovu velikodušnost: ostavio je sve priredivši svečanu oproštajnu gozbu za rođake i prijatelje;

3. njegovu poniznost, kojom se naziva "carinikom" i "grješnikom", opisujući gnjev farizeja zbog toga što se Isus svratio k njemu "grješniku".

Matejev kip ili sliku nalazimo u mnogim crkvama, najčešće u zajedno s ostala tri evanđelista. U ruci drži svoje atribute (oznake): knjigu, koja je znak da je napisao Evanđelje i kesu s novcima, podsjećaj na njegovo prvotno zanimanje. Oznake su mu još i mač ili dvosjekla sjekira (helebarda), oruđa kojima je bio mučen i smaknut.

Likovni umjetnici uz Mateja često stavljaju lik anđela u ljudskom obličju. To mu je među evanđelistima osnovni znak raspoznavanja (uz Marka je lav, uz Luku govedo, a uz Ivana orao. Svaki od ovih simbol često ima krila, ponekad i knjigu). Ovi simboli imaju svoje opširno tumačenje.