Ministranti

Ministranti župe sv. Matej

 1. Marsel Prce                                        17. Katarina Ćelić
 2. Adran Taslidža                                    18. Klara Bevanda
 3. Ana Božica Samatović                           19. Laura Vračević
 4. Ana Pezer                                           20. Lea- Lucija Samatović
 5. Andrej Raič                                         21. Leo Andrić
 6. Anđela Marić                                       22. Luka Bevanda
 7. Ante Šimunović                                    23. Marija Novak
 8. Antonela Bogeljić                                 24. Marijo Bevanda
 9. Domagoj Mustapić                                25. Marin Bevanda
 10. Dominik Bogeljić                                  26. Marin Vračević
 11. Ema Pehar                                          27. Marko Golemac
 12. Gabriela Petrović                                 28. Marko Krmek
 13. Gabrijela Golemac                               29. Martina Arapović
 14. Helena Milić                                        30. Nika Šunjić
 15. Ivan Aničić                                          31. Petra Krmek
 16. Ivan Bevanda                                       32. Toni Bošnjak