don Vinko Nenadić, kapelan od 2021. do 2022.

Rođen 19.1.1997. u Splitu, od pok. oca Ante i majke Nevenke r. Zrno. Dolazi iz župe sv. Josipa Hercegovački Vinjani. Osnovnu školu je pohađao i završio u Posušju. Prijavio se u Mostarsko-Duvanjsku biskupiju kao kandidat za svećeništvo i biskup ga šalje u malo sjemenište u Travnik, gdje je uspješno maturirao gimnaziju 2015. godine u Katoličkom Školskom Centru “Petar Barbarić”. Svoju svećeničku formaciju nastavlja u Sarajevu, Rimu i Zagrebu kroz filozofsko-teološki studij i uspješno je diplomirao na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu 2020. Za đakona biva zaređen 21. studenog 2020. u Mostarskoj Katedrali. Đakonski praktikum obavlja na dvjema župama: Uznesenja Blažene Djevice Marije-Dračevo i sv. Franje Asiškoga-Čapljina. Za svećenika biva zaređen na Petrovo 2021. Mladu Misu je proslavio 26.7.2021. u rodnoj župi sv. Josipa u Hercegovačkim Vinjanima. Svoje svećeničko poslanje obavlja kao župni vikar u župi sv. Mateja ap. i ev. Rudnik-Mostar od kolovoza 2021. Od srpnja 2022. biskup Petar Palić ga stavlja na raspolaganje Hrvatskoj inozemnoj pastvi za službu župnoga vikara u hrvatskoj župi Presvetoga Trojstva u Oakvilleu (Canada).

don Mate Pehar, kapelan od 2020. do 2021.

don Ivan Bijakšić, kapelan od 2019. do 2020.

don Ivan Marčić, kapelan od 2017. do 2019.

Don Ivan je rođen 13. 1. 1987. u Zenici. Najstariji je od petoro djece. Osnovnu školu završio je u Kiseljaku (1994.) i Stocu (1994. – 2001.). Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju u Splitu “Don Frane Bulić” završava 2005. godine i iste godine upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, na kojem diplomira 2010. Za đakona je zaređen na Gradini 26. 12. 2010., a za svećenika 29. 6. 2011. u Katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru. Svoju mladu Misu proslavio je u župi sv. Ilije Proroka u Stocu, 3. 7. 2011. Kao bogoslov obnašao je službu pastoralnog suradnika, katehete i orguljaša u župama Uznesenja Marijina u Žrnovnici (2 godine) i sv. Josipa u Splitu (4 godine). Također je bio orguljaš i voditelj zbora u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu. Đakonski praktikum i kasnije službu župnoga vikara obavljao je u župi Mučeništva sv. Ivana Krstitelja na Gradini, od rujna 2012. do kolovoza 2017. godine obavljao je službu župnoga vikara u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru, a od kolovoza 2017. godine obavlja službu župnoga vikara u župni sv. Mateja Apostola i Evanđelista u Mostaru. Službu župnog vikara u našoj župi završava u rujnu 2019. godine odakle odlazi na studij crkvene glazbe u Zagrebu.

Don Mile Vidić, kapelan od 2014. do 2016.

Don Mile Vidić rođen je 16. ožujka 1980. na Stjepan Krstu kao deseto dijete oca Vidana i majke pok. Janje r. Puljić. Četiri razreda osnovne škole završio je na Stjepan Krstu, a potom, u ratnom vremenu, osnovnu školu u Posušju. Sjemenišnu klasičnu gimnaziju nastavlja u Splitu, a zatim dvije godine filozofsko-teološkog studija u bogosloviji u Sarajevu. Ostatak teološkog studija završava naPontifical University of St. Patricks College u Maynoothu, u Irskoj, gdje diplomira u svibnju 2004. godine. Za đakona trebinjske biskupije zaređen je na Stjepan Krstu 24. lipnja 2004. godine,  na ruševinama crkve sv. Ivana Krstitelja. Godinu dana đakonskog praktikuma proveo je u župi Presvetoga Trojstva, Blagaj-Buna. Za svećenika je  zaređen na Sv. Petra i Pavla u mostarskoj katedrali, 29. lipnja 2005. Mladu misu proslavlja u Stocu, 3. srpnja, iste godine. Prve dvije godine svećeništva proveo je kao osobni tajnik dubrovačkog biskupa mons. Želimira Puljića. U župi Presvetoga Trojstva, Blagaj-Buna kao župni vikar djeluje od 2007. do 2009. godine. Župnim vikarom u župi sv. Ivana Krstitelja-Glavosjeka na Gradini kod Čitluka bio je od 2009. do 2010. kada je poslan na poslijediplomski studij moralne teologije u Rim gdje je postigao stupanj magisterija. Od rujna 2012. do 2014. službovao kao župni vikar u mostarskoj Katedrali. U našoj župi služio je kao župni vikar od 2014. do 2016. godine. 

Don Pero Miličević, kapelan od 2012. do 2014.

Pero Miličević je rođen u Mostaru 1986. kao deveto dijete u obitelji. Studij je pohađao na Filozofsko-teološkom kolegiju Družbe Isusove u Zagrebu, potom u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana, gdje je 2011. diplomirao teologiju. Od rujna ove godine nalazi se na pastoralnoj praksi u župi Čapljina. Od 2012. godine do 2014. godine bio je kapelan u župi svetog Mateja na Rudniku, Mostar. Nakon službe u župi sv. Mateja odlazi na postdiplomski studij u Rim.

Don Nikola Menalo, kapelan od 2010. do 2012.

Don NIKOLA MENALO, sin Marka i Zore r. Vuletić iz Višića, župa Dračevo, općina Čapljina, rođen je 30. svibnja 1975. u Metkoviću. Osmogodišnje osnovno školovanje završio je u Višićima (1982.-1990.) a klasičnu gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu (1990.-1994.). Nakon položenog ispita zrelosti započeo je filozofski i teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji koja je tada djelovala u izbjeglištvu u Bolu na Braču (1994.-1996.) i nastavio u Sarajevu kad se Teologija nakon rata tamo vratila (1996./1997.) te na Teološkom fakultetu u Splitu (1997.-2000.). Za đakona Trebinjsko-mrkanske biskupije zaredio ga je biskup Ratko Perić 26. prosinca 1999. u Mostaru a za svećenika isti biskup 29. lipnja 2000., također u Mostaru. Nakon svećeničkoga ređenja djelovao je kao župni vikar u sljedećim župama: Stolac (2000.-2002.), Domanovići (2002.-2004.), katedralna župa u Mostaru (2004.-2006.) i u Studencima gdje je imenovan 8. kolovoza 2006. a razriješen 4. srpnja 2007. Bio je član vijeća BKBiH za mlade (2005.-2007.) i povjerenik za pastoral mladih u Hercegovini (2006.-2007.). Od rujna 2007. do ljeta 2010. nalazio se u Veneciji na postdiplomskom studiju crkvenoga prava, koje je magistrirao. Po povratku iz Venecije, 2010. godine imenovan je pomoćnikom župnika sv. Mateja u Mostaru i upraviteljem župe Drežnica. Od rujan 2012. imenovan je župnikom župe Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna.

Don Ivan Perić, župnik do 2011.

Don Ivan Perić rođen je 1971. godine u Stocu. Gimnaziju je završio u Dubrovniku, a teologiju diplomirao u Sarajevu, 1996. godine. Za svećenika Trebinjske biskupije zaređen je u Rotimlji, 29. lipnja iste godine. Magistrirao je na Papinskom Sveučilištu Lateran u Rimu. Bio je kapelan u mostarskoj katedrali i na Domanovićima. Obnašao je dužnost župnika u Župi sv. Mateja u Mostaru, a sada je župnik Svetoga Marka i Svetoga Luke u Ilićima i Cimu. Profesor je pastoralne teologije na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru.

Don Marko Kutleša, župnik od 1999. do 2004.

Don Marko je rođen 1. 8. 1944. u Prisoju, od oca Stjepana i majke Milice, rođene Ćavar. Osnovnu školu je pohađao u Prisoju: od 1951. – 1961. (s dvije godine prekida). Srednju školu je nastavio u zadarskom sjemeništu od 1961. do 1966. Po završetku gimnazije u Zadru upisao se na Bogosloviju u Splitu od 1961. do 1972.
Za svećenika je zaređen u Studencima, 29. 6. 1971. Zaredio ga je biskup Petar Čule. Poslije ređenja bio je godinu dana prefekt u sjemeništu u Splitu 1971.-1972.
Pastoralno je djelovao kao kapelan u Pologu (1972.-1973.) i Kruševu (1973.-1974.). Poslije kapelanske službe u Kruševu imenovan je kruševskim župnikom (1974.-1981.).
Iz bogoslovskih dana Don Marko je imao želju poći u Misije. Njegovu želju tadašnji ordinarij u Mostaru biskup Petar Čule je prihvatio te je don Marko otišao u pripreme za misionara: 1981.-1982. Kao misionar djelovao je u Ruandi (1982.-1994.). Iz Ruande se vratio 1994. i postavljen je za župnika u Zagorje (1994.-1995.). Biskup Ratko imenovao ga je Vikarom za pastoral: 1995.-1998., potom je imenovan za bolničkog kapelana u Mostaru: 1998.-1999. Vratio se u pastoral na župu kao župnik župe sv. Mateja u Mostaru na Rudniku: 1999.-2004., u isto vrijeme bio je i župni upravitelj župe Drežnica. Sa župe sv. Mateja u Mostaru don Marko je premješten za katedralnog župnika u Mostaru: 2004.-2006. Iz Mostara, 2006. je premješten za župnika u Gabela Polje. U Gabeli Polje i sada se nalazi.

Don Ivo Šutalo, župnik od 2000. do 2005.

Don Ivo Šutalo (župnik 2006.2009.) Rođen je 13. srpnja 1964. g. u selu Derani, župa Hrasno. Roditelji Rafo i Janja r. Marić imali su ukupno šestero djece. Osnovnu školu završava u Stocu 1979., sjemenište u Dubrovniku 1983., te filozofiju i teologiju u Sarajevu 1990. godine. Prve tri godine svećeništva djeluje kao župski vikar u katedrali u Mostaru (1990.-1993.), a zatim odlazi na studij u Rim gdje završava magisterij duhovnosti (1993.-1995.). Pri povratku iz Rima najprije mu je dodijeljena uloga župskog vikara u župi sv. Mateja u Mostaru, a zatim dužnost upravitelj župe Svih Svetih u Drežnici. Nakon toga biskup ga imenuje župnikom župe sv. Marka u Cimu (2000.-2006.), te kao upravitelja župe sv. Luke u Ilićima (2003.-2006.) Župnik u župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna je bio od 2006. do 2009. godine. Trenutno je župnik u župi Presvetoga Srca Isusova u Studencima.