Krštenje

Što roditelji trebaju učiniti za krštenje djeteta?

Slavlje krštenja u redovitim prilikama bit će prema dogovoru sa svećenikom. Naglašavamo kako krštenje treba biti uz nedjeljnu sv. Misu. Krštenje je potrebno najaviti barem 2 tjedna ranije radi priprave roditelja i kumova.

Kumovi, prema propisima Crkve, trebaju biti svjedoci vjere, što znači da redovito idu u crkvu i primaju sakramente. Prema crkvenom zakonu moraju imati punih 16 godina, moraju biti pričešćeni i krizmani, i ako su oženjeni, moraju imati crkveno sređen brak. Ako nisu članovi naše župe, trebaju imati potvrdu od svoga župnika da mogu kumovati.

Važno upozorenje. Ako se krizma dijeli bez odobrenja mjesnog biskupa, krizma je nevaljana te ta "krizmana" osoba ne može kumovati. Isto tako ako je ženidbi asistirao neovlašteni svećenik, ženidba je nevaljana i takvi ne mogu kumovati kod sakramenata krštenja i krizme kao ni oni koji žive crkveno nevjenčani. Roditelji i kumovi trebaju se ispovjediti prije krštenja njihova djeteta. Roditelji su dužni donijeti dokument iz matičnog ureda u kojem se nalaze podatci o njihovu djetetu. Odrasli koji nisu kršteni ili krizmani a to žele, mogu doći na dogovor za priprave bilo kojeg dana u tjednu.