Misne nakane od 11. - 24. rujna 2023. godine

Ponedjeljak, 11. rujna
7.30 - Za JANJU Glibo i ost. pok. iz ob.
19 - Za MIRKA Drežnjaka i ost. pok. iz
ob. Drežnjak i Barišić

Utorak, 12. rujna
7.30 - Za rod. VESELKU(ž) i ILIJU te
brata MATU Marića
19 - Za RENATA Perića

Opširnije …

Misne nakane od 28. kolovoza do 10. rujna 2023.

Ponedjeljak, 28. kolovoza
7.30 - Za STANU, JURU i ALOJZIJU te
ost. pok. iz ob. Pandža
19 - Za † OLGU Marić

Utorak, 29. kolovoza
7.30 - Za sve iz ob. Odak i Lucić
19 - Za supruga KARLA, LJUBU i ANICU
Omeic te rod. PERU i JANJU Puljić

Opširnije …

Misne nakane od 14. do 27. kolovoza 2023.

Ponedjeljak, 14. kolovoza
7.30 - Za ANICU (1. god.), DRAŽANA i
VINKA Soptu
18 - Vjenčanje: Valentino Mihalić i Andrijana Golemac
19 - Za † ILKU Golemca (1. god.)

Utorak, 15. kolovoza - VELIKA GOSPA
8 - Za FRANU, IVU i DELFU Milićević te
ost. pok. iz ob.
9.30 - Sveta Misa za narod
19 - Za JURU, DRAGICU i ZORANA
Vidovića te LUCU Šunjić

Opširnije …

Misne nakane od 31. srpnja do 13. kolovoza 2023.

Ponedjeljak, 31. srpnja
7.30 - Za ILIJU, IVANA i ZDRAVKU te
ost. pok. iz ob. Ramljak i Blažević
19 - Za sve iz ob. Šoljić

Utorak, 1. kolovoza
7.30 - Za supruga RATKA Crnjca i ost.
pok. iz ob.
19 - Za majku FILU Marić te IVANA i
MANDU

Opširnije …

Misne nakane od 17. do 30. srpnja 2023.

Ponedjeljak, 17. srpnja
7.30 - Za SOFIJU i DRAGU Ravlić te
SANJU Raič
19 - Za MARIJANU - MAJU Karačić

Utorak, 18. srpnja
7.30 - Za BRANKU i KREŠU Jerkić
19 - Za oca MARIJANA, brata VESELKA
te ost. pok. iz ob. Čarapina

Opširnije …