Misne nakane od 7.4. do 20.4.2014.

Ponedjeljak, 7. travnja 7,30 - Josipo Rotim za pok. MARU, MIRKA, LUKU i IVU(ž) Čarapina 18 - Maja Rezo za pok. majku ANKU Vidović Utorak, 8. travnja 7,30 - Kći Marinka za pok. rod. ŠĆEPU i RUŽU Zadro  18 - Nikola i Vida Raspudić za sve svoje pok. iz ob. Raspudić i Arapović te za pok. IVANA i JANJU Bevanda

Opširnije …

Misne nakane od 24.3. do 6.4.2014.

Ponedjeljak, 24. ožujka 7,30 - Mara i Josip Rotim za pok. rod. JURKU i TOMU Rotima te IVU i ŠIMUNA Stojčića 18 - Kći  Ankica Miletić s ob. za pok. majku RUŽU Utorak, 25. ožujka 7,30 - Ljubica Aničić za pok. tetku ŠIMU i DANICU, djeda PERU i baku PERU(ž) 18 - Marinko Pandža za pok. rod. ANTU i MATIJU, MATU Puce i šuru MILU

Opširnije …

Misne nakane od 9.3. do 22.3.2014.

Ponedjeljak, 10. ožujka 7,30 - Andrija Merdžo za pok. rod. IVANA i RUŽU i ost. pok. iz ob. 18 - Delfa Kuljanin za pok. ČEDOMIRA, IVU(m), NIKOLU, ZDRAVKA (m) i ost. pok. iz ob. Tipurić Utorak, 11. ožujka 7,30 - Dragana Šunjić za pok. majku SUZANU Rotim i svekrvu LUCU Šunjić 18 - Karlo Marić za pok. rod. IVU i NIKOLU i ost. pok. iz ob

Opširnije …

Misne nakane od 23.2. do 8.3.2014.

Ponedjeljak, 24. veljače 7,30 - Vinko Marić za pok. PETRA i JURKU, braću, sestre i nevjestu MANDU 18 - Ob. za pok. MATIJU i KRIŽANA Juka, MATIJU i MILU(m) Vrljić, FRANCAiNADUNovak te KREŠIMIRA Leventića Utorak, 25. veljače 7,30 - Ob. Štok za pok. FRANJU, ANDRIJU i LUCU 18 - Ob. Čarapina za pok. MANDU Petranović

Opširnije …

Misne nakane od 9.2. do 23.2.2014.

Ponedjeljak, 10. veljače 7,30 - Janja Miletić za pok. rod. KRIŽANAiANICU,brata IVANA i ost. pok. 18 - Anica Ševo s ob. za pok. rod. STIPUiSTANUte brata SLAVKA Utorak, 11. veljače 7,30 - Ivanka Vinković za pok. muža STJEPANA i ost. pok. iz ob.
18 - Obitelj za pok. IVANA (m) Škegru (1. god.)

Opširnije …