Misne nakane od 14. do 27. listopada 2019.

Ponedjeljak, 14. listopada
7.30 - Za sve iz ulice uz rudarski kanal i duše
u čistilištu
18 - Za NIKOLU Lovrića

Utorak, 15. listopada
7.30 - Za ZDRAVKU(ž) i KARLA Rotima
18 - Za sve iz ob. Marić

Opširnije …

Misne nakane od 30. rujna do 13. listopada 2019.

Ponedjeljak, 30. rujna
7.30 - Za rod. IVANA i IVU Sakić i ost. pok. iz ob.
18 - Za † GORDANA Raića (1. god.)

Utorak, 1. listopada
7.30 - Za sve iz ob. Ostojić
18 - Za sve iz ob. Groznica

Opširnije …

Misne nakane od 16. do 29. rujna 2019.

Ponedjeljak, 16. rujna
7.30 - Za † ILIJU i ANICU Ćuže
18 - Za † MARINKA, SLAVKA i ANU
Bošnjak i ost. pok. iz ob.

Utorak, 17. rujna
7.30 - Za † SMILJU Pandža
18 - Za sina EMILIJANA, supruga
VIKTORA i nevjestu SNJEŽANU Stojkić

Opširnije …

Misne nakane od 2. do 15. rujna 2019.

Ponedjeljak, 2. rujna
7.30 - Za LUCU Vladić
18 - Za sve iz ob. Marijana Raspudića i
Tadije Arapovića

Utorak, 3. rujna
7.30 - Za † GRGU i DRAGU(ž) Šarić
18 - Za sestru MILU i ost. pok. iz ob.
Bevanda

Opširnije …

Misne nakane od 19. kolovoza do 1. rujna 2019.

Ponedjeljak, 19. kolovoza
7.30 - Za † DRAGICU Aničić
19 - Za † JOSIPA Aničića

Utorak, 20. kolovoza
7.30 - Za rod. ANICU i LJUBU Raguž
19 - Za † DAVORA, BLAGU(m), MARU i
STOJANA Škobića

Opširnije …